Informácie

Databáza pasívnych domov, ktorú spravuje iEPD, slúži na to, aby sa záujemcovia o energeticky efektívne stavby mohli oboznámiť s ich zaujímavými príkladmi, a tiež na jednoduchú administráciu každoročných Dni pasívnych domov (DPD).

Pozrite si zaujímavé domy v databáze

Hore v menu zvoľte „Vyhľadávanie“, a databáza sa vám otvorí – môžete ju prezerať postupne celú alebo si vo filtroch vyhľadávania obmedzte, čo sa Vám má zobraziť (napríklad iba novopostavené rodinné domy z okresu Trnava). Typ domu „Architektonický ateliér“ je odkazom na konkrétne podujatia, napríklad Dni otvorených dverí. Posledný filter „Profesionáli“ odkazuje na projektantov, realizačné firmy či dodávateľov materiálov a komponentov, ktorí sa na tom-ktorom dome podieľali. Po kliknutí na obrázok domu či tlačidlo „Zobraziť detaily“ sa Vám otvorí stránka s podrobnejšími údajmi o objekte.

Aké domy nájdete v databáze? V prvom rade pasívne domy (a domy takmer nulové, nulové či dokonca „plusové“), ale tiež rekonštruované objekty spĺňajúce požiadavky štandardu EnerPHit a veľmi kvalitné nízkoenergetické domy, ktoré sa blížia štandardu PD a spĺňajú kritériá „PHI-NED“.

Navštívte sprístupnené domy počas DPD

Medzinárodné Dni pasívnych domov sa konajú vždy v druhý novembrový víkend (ak ste ich zmeškali, nič to – o rok budú zase). Ako sa dostať na prehliadku niektorého zo sprístupnených objektov? Vyhľadajte si koncom októbra či začiatkom novembra dom(y), kam sa chcete pozrieť – tie, ktoré sú sprístupnené, sú v databáze označené logom dpd a zaškrtnutím príslušného políčka pod filtrami môžete vyhľadávanie obmedziť na sprístupnené stavby.

Pre prihlásenie sa na návštevu sa musíte najprv zaregistrovať ako „Návštevník“ (v menu „Registrácia“ – stačí raz, registrácia zostáva medzi jednotlivými ročníkmi DPD zachovaná), treba pritom uviesť meno a priezvisko, funkčný e-mail a prípadne aj číslo mobilného telefónu (údaje slúžia len na administráciu DPD a nebudú poskytnuté tretím osobám). Ak ste už zaregistrovaní, prihláste sa do webu DPD cez menu „Prihlásenie“ pomocou svojho prihlasovacieho mena a hesla a potom sa po kliknutí na vybraný objekt na jeho stránke zaevidujte na prehliadku vo zvolenom termíne. Po prihlásení Vám na registrovaný e-mail pošleme potvrdenie návštevy a podrobnejšie informácie vrátane GPS súradníc sprístupneného domu. Kapacita termínov je obmedzená – prihlasujte sa včas a ak nemôžete prísť, odhláste sa a neblokujte miesto ďalším záujemcom.

Nepremeškajte DPD ani iné zaujímavé informácie

Ak chcete dostávať newsletter „Novinky iEPD“, v ktorom vás informujeme o dianí v oblasti energeticky efektívnej výstavby, odsúhlaste jeho odber pri registrácii v DPD alebo sa prihláste na jeho odber e-mailom na iepd@iepd.sk .

 Ako to funguje

Typický postup registrácie na stránke  dpd.iepd.sk :

  1. Architekt domu sa zaregistruje.
  2. Architekt vloží do systému údaje o dome (so súhlasom majiteľa).
  3. Administrátor iEPD schváli zverejnenie vkladaného domu, ak svojimi parametrami vyhovuje požiadavkám.
  4. Architekt po dohode s majiteľom určí termíny vstupov do domu a maximálny počet návštevníkov na jednotlivé vstupy.
  5. Záujemca o prehliadku objektu počas DPD sa zaregistruje ako návštevník (ak sa do systému už ako návštevník zaregistroval v minulosti, prihlási sa priamo pomocou svojho prihlasovacieho mena a hesla – pozri bod 7.).
  6. Po zaregistrovaní sa návštevník na stránku prihlási pomocou zaslaného hesla a môže sa zaevidovať na prehliadku vybraného objektu príp. viacerých objektov v konkrétnom termíne. Domy sprístupnené počas DPD sú označené ikonou s postavičkou.
  7. Po prihlásení sa na prehliadku dostane návštevník potvrdenie o registrácii na návštevu s presným určením času a miesta (GPS súradnice). Pre uľahčenie nájdenia objektu odporúčame návštevníkom vytlačiť si vopred mapu.
  8. Architekt si môže online skontrolovať, kto a kedy je na návštevu domu prihlásený.

Sprístupnite svoj pasívny dom počas DPD

Oslovte svojho architekta / projektanta, aby zaradil Váš dom do databázy a následne vytvoril v spolupráci s Vami požadované termíny návštev. Pokiaľ by ste chceli zahlásiť svoj dom bez účasti architekta na procese, zaregistrujte sa prosím pod rolou „architekt“ a v prípade nejasností kontaktujte organizátorov.

Vložte Vami riešený dom do databázy

Architekt (projektant, realizátor…) po zaregistrovaní ako „Architekt“ a prihlásení sa môže do systému vkladať údaje o domoch. Je nevyhnutné vyžiadať si vopred súhlas majiteľa so zverejnením objektu v databáze.  Pozrite si príklady už vložených domov a pripravte si potrebné údaje (a overte si, či dom spĺňa požiadavky na zaradenie do tejto databázy: dosiahnutie štandardu PH, EnerPHit alebo aspoň PHI-NED – viď prehľad štandardov a kritérií. Architekti v jednom kolektíve (ateliéri) môžu používať spoločné prihlasovacie meno a heslo, aby všetci videli zoznam domov ateliéru – hociktorý z nich môže potom dopĺňať o nich údaje alebo pridávať obrázky. Architekt k domu priradí zaregistrovaného majiteľa.

Poznámky

Údaje zaregistrovaných návštevníkov slúžia len na administráciu DPD, dostane sa k nim iba majiteľ domu a administrátor stránky. Nebudú poskytnuté iným subjektom. Ak narazíte na problém, napíšte nám, prosím, na adresu iepd@iepd.sk.

Databáza DPD je spravovaná iEPD a nemá komerčný charakter – samozrejme okrem nepriamej propagácie účastníkov (projektantov, dodávateľov, investorov) úspešných stavieb. Podmienkou zverejnenia domu v databáze je súhlas jeho majiteľa, spolupráca architekta (alebo inej osoby, ktorá má k dispozícii podrobné údaje o dome) a splnenie podmienok, ktoré na zverejnené domy kladieme.