Registrácia

Môžete sa zaregistrovať ako:

  • Návštevník
  • Architekt – iba pri zadávaní objektu do databázy, ak sa registrujete kvôli návšteve počas Dní pasívnych domov, vyberte Návštevník

Návštevník

Skôr, ako si vyberiete termín návštevy v konkrétnom objekte, musíte sa zaregistrovať. V rámci registrácie je potrebné uviesť meno a priezvisko, platný e-mail a číslo mobilného telefónu. Vaše údaje uvidí iba majiteľ domu a administrátor stránky – nikto iný sa k nim nedostane. V prípade záujmu môžete dať súhlas na príjem newslettra iEPD.
Na zaevidovanie Vašej návštevy do vybraného objektu sa potom stačí prihlásiť (uviesť užívateľské meno a heslo) a vybrať si z ponuky.

Architekt

Architekt zadáva údaje o dome. Registrácia slúži na to, aby sa dali zadávať viaceré domy pod jedným loginom. Ak viacerí architekti uvedú rovnakú webstránku svojho ateliéru, zobrazia sa im aj domy, ktoré zadávali kolegovia a môžu si tak v prípade potreby zápisy navzájom upraviť. Doplniť údaje alebo obrázky je možné, samozrejme, aj neskôr. Úlohou architekta je aj na základe dohody s majiteľom domu stanoviť termíny prehliadok. Taktiež je možné sformulovať osobnú správu pre návštevníkov, ak im je potrebné vysvetliť, kde sa dá zaparkovať alebo oznámiť iné dôležité informácie. Neskôr sa bude dať skontrolovať, koľko návštevníkov sa na prehliadku domu prihlásilo.