Pasívny dom: Bad Deutsch Altenburg

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
175.2m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2011
Okres:
Niederösterreich, Rakúsko
Mesto:
Bad Deutsch Altenburg, AT
Typ domu:
Rodinný dom
Konštrukcia:
Konštrukcia s využitím slamy
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Dvojpodlažna stavba s garážou a hornou nosnou konštrukciou zo slamených panelov Ecococon. Panely Ecococon umožňujú presnú a rýchlu výstavbu zo slamy. Základy boli navrhnuté tak aby nevznikli tepelné mosty. Vo vnútri je vzduchotesná rovina zabezpečená hlinenou omietkou. Vykurovanie objektu je zabezpečené nízkoteplovodným nástenným vykurovaním pomocou kompaktnej jednotke Aerosmart X2. Vetranie s rekuperáciou je zabezpečené rovnakou jednotkou. Okná a vchodové dvere sú drevohlinikové značky Smartwin firmy Hoblina.


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
12.5kWh/(m²a)
Vzduchová priepustnosť:
n50 = 0,32/h
Koeficient tvaru A/V:
0.8
Tepelná strata na m2:
13.4W/(m²)
Tepelná strata celkom:
2348W
Merná potreba primárnej energie na m2:
60kWh/(m²a)
OPV, vykurovanie a pomocná elektrina:
26kWh/(m²a)
Percento prekročenia požadovanej teploty za rok:
2%
CO2 - emisie:
15.8kg/(m²/a)
Merná kapacita stavby:
132Wh/(m²K)

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
null
Potreba primárnej energie:
null

Obálka
Stena k exteriéru:

Hlinená omietka 30mm

Slamené panely Ecococon 400mm

Vzduchotesná difúzne otvorená membrána

Drevovláknitá doska Hofatex System 100mm

Omietka/Drevený obklad zo smrekovca

Podlaha v styku s terénom:

Parkety 20mm

Betónová doska 200mm

(Vzduchotesná rovina)

XPS 200mm

Piesok

Pôvodná zemina

Konštrukcia strechy:

Lignotrend panel 275mm,

Parozábrana Airstop 1500,

EPS 200 450mm,

EPDM fólia,

Drenážna geotextília Terradren II 22mm,

Extenzívny substrát 60mm

Okná:

Smartwin

Sklá:

Ug = 0,6, g=60-62%

Vstupné dvere:

Smartwin


Technika
Vetranie:

Aerosmart X2, Drexel & Weiss

Vykurovanie:

Aerosmart X2, Drexel & Weiss

Nástenné vykurovacie rúry pod hlinenou omietkou

Chladenie:

Aerosmart X2, Drexel & Weiss, pasívne prostredníctvom 200m solankového okruhu

Zdravotechnika:

Aerosmart X2, Drexel & Weiss a 300l zásobník

Ekologické aspekty:

Použitie preváže prírodných materiálov pri výstavbe, Zelená strecha

Obnoviteľné zdroje:

Fotovoltická inštalácia na streche


Návrh a stavba
Architekt/i:
Ing. arch. Zuzana Kierulfová, Mgr. art. Bjorn Kierulf, Ing. Marián Prejsa
Výrobca/dodávateľ okien:
Výrobca/dodávateľ vetrania:
Výrobca/dodávateľ vykurovania:
Realizačná firma:
Createrra s.r.o., Tegmen Bau GmbH
Návrh vzduchotechniky:
Juraj Očenášek
Návrh kúrenia:
Juraj Očenášek
Návrh zdravotechniky:
Juraj Očenášek

Fotogaléria