Pasívny dom: Pasívny dom Ovčiarsko

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
187.07m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2016
Okres:
Žilina, Žilinský kraj
Mesto:
Ovčiarsko, okr. Žilina
Typ domu:
Rodinný dom
Konštrukcia:
Masívna konštrukcia
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Rodinný dom je situovaný vo svahovitom teréne, ktorému je prispôsobená aj architektúra. Orientácia hlavného priečelia je na juh.

Založenie domu je na základovej doske, pod ktorou sa nachádza vrstva penového skla.

Konštrukčný systém je stenový z keramických tvárnic Heluz Family, zateplený kontaktným zatepľovacím systémom na báze polystyrénu.

Prestrešenie je riešené pultovou strechou so sklonom 10°. Konštrukcia strechy je vytvorená dreveným trámovým krovom. Zateplenie strešnej roviny je pomocou tepelnej izolácie na báze kamennej vlny.

V interiéry sa počíta s použitím hlinených omietok.

Okna – Salamander Bluevolution 92

Merná potreba tepla pre vykurovanie podľa PHPP : 15(kWh)/(m2a)


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
15kWh/(m²a)
Vzduchová priepustnosť:
n50 = 0,6 (predpoklad)/h
Koeficient tvaru A/V:
0.295
Merná potreba primárnej energie na m2:
77kWh/(m²a)
Percento prekročenia požadovanej teploty za rok:
3%

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
null
Potreba primárnej energie:
null

Obálka
Stena k exteriéru:

Isover EPS greywall 250mm
Heluz Family 38 2in1 380mm

Hlinená omietka

Podlaha v styku s terénom:

penove sklo 700mm
podklad beton 100mm
ZB doska 300mm
hydroizolacia
neofloor 100mm
lepenka 3mm
beton. poter 60mm
parkety 18mm

Konštrukcia strechy:

Plechová krytina
plné debnenie
Rockwool Airrock ND 450mm
Krokvy
OSB doska 18mm

Okná:

http://www.lmjsalamander.sk/produkty/okno-salamander-bluevolution-92


Návrh a stavba
Architekt/i:
Ing. Martina Viktorová, Ing. Peter Ďuríček

Fotogaléria