Pasívny dom: Liptovská Kokava

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
89.7m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2013
Okres:
Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
Mesto:
Liptovská Kokava
Typ domu:
Rodinný dom
Konštrukcia:
Konštrukcia s využitím slamy
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Veľmi nás teší, keď môžeme navrhnúť takýto zmysluplný dom. Nie len, že je ekologický, ale z novopostavených domov v dedine je jediný, ktorý pasuje do pôvodnej architektúry. Ekologickejšie sa už skutočne nedá stavať. Obvodové steny sú zo slamených panelov, zaklopené drevovláknitou doskou. Obvodové steny vo vnútri sú omietané hlinou. V streche sú väzníky vyfúkané celulózou. Vo vnútri je skutočne veľa masívneho dreva bez povrchovej úpravy. Izolačné dosky v priečkach sú z konopných vlákien.
Pri minimálnej spotrebe energie (malá pec na vykurovanie a systém Logitex na ohrev teplej vody) je to veľmi pohodlné a zdravé bývanie.


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
13.6kWh/(m²a)
Vzduchová priepustnosť:
n50 = 0,20/h
Plocha tepelnoizolačnej obálky:
345m²
Pomer plôch: obálka/vykurovaná plocha:
3.85
Koeficient tvaru A/V:
0.84
Tepelná strata na m2:
16W/(m²)
Tepelná strata celkom:
1438W
Merná potreba primárnej energie na m2:
95kWh/(m²a)
OPV, vykurovanie a pomocná elektrina:
56.4kWh/(m²a)
CO2 - emisie:
14.8kg/(m²/a)
Merná kapacita stavby:
132Wh/(m²K)

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
null
Potreba primárnej energie:
null

Obálka
Stena k exteriéru:

Hlinená omietka 30mm

Slamené panely Ecococon 400mm

Vzduchotesná difúzne otvorená membrana

Drevovláknitá doska Hofatex System 100mm

Drevený okblad zo smrekovca

Podlaha v styku s terénom:

Palubovka 24mm

Rošt 30mm

OSB Dosky 18mm

I nosníky 400mm s vyfúkanou celulózou

DHF 15mm

Odvetraná medzera

Konštrukcia strechy:

Sádrokartón/Drevený obklad

Parobrzda

Väzniky 400mm s vyfúkanou celulózou

Hofatex Kombi 100mm

Škridla

Okná:

Smartwin

Sklá:

Ug = 0,6, g=60-62%

Vstupné dvere:

Smartwin


Technika
Vetranie:

SmartVent s entalpickým vymenníkom

Vykurovanie:

Repasovaná stará kachlová pec + elektrické konvektory pre doplnkové vykurovanie

Chladenie:

Nočným prevetrávaním stavby

Zdravotechnika:

Teplá voda zabezpečená systemom Logitex, fotovoltický systém priamo napojený na 120l zásobník

Ekologické aspekty:

Použitie len prírodných materiálov pri výstavbe

Obnoviteľné zdroje:

PV pre výrobu teplej vody


Návrh a stavba
Architekt/i:
Ing. arch. Petra Trokanová, Mgr. art. Bjørn Kierulf
Výrobca/dodávateľ okien:
Výrobca/dodávateľ vetrania:
Návrh vzduchotechniky:
Juraj Očenášek
Návrh kúrenia:
Juraj Očenášek
Návrh zdravotechniky:
Juraj Očenášek

Fotogaléria