Pasívny dom: Administratívna budova DHZ Pole

Certifikát PHI:
Áno
Úžitková plocha:
417m²
Počet bytových jednotiek:
0
Rok výstavby:
2015
Okres:
Trnava, Trnavský kraj
Mesto:
Trnava
Typ domu:
Administratívna budova
Konštrukcia:
Masívna konštrukcia
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

 

Predmetom riešeného projektu bola realizácia novostavby Administratívnej budovy DHZ Pole. Základným požiadavkom investora bolo vybudovať bezbariérovú hasičskú stanicu so stálou službou, kde by bolo možné vytvoriť  kvalitné zázemie pre zásahový tím. Strategický pohľad do budúcnosti rozhodol v prospech riešenia objektu v energeticky pasívnom štandarde. Už dnes je tak budova v súlade s plánovanými európskymi normami, čo znamená nielen ďalšiu výnimočnosť a prvenstvo medzi nebytovými budovami na Slovensku, ale najmä podstatnú úsporu prevádzkových nákladov.

 


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
12kWh/(m²a)
Vzduchová priepustnosť:
n50 = 0,2/h
Tepelná strata na m2:
9W/(m²)
Merná potreba primárnej energie na m2:
87kWh/(m²a)

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
A0
Potreba primárnej energie:
A0

Obálka
Stena k exteriéru:

Interiérová omietka – sádrová = 10 mm

Vápennopieskové tehly – obvod = 240 mm

Fasádny polystyrén EPS grafitový = 300 mm

Exteriérová omietka – silikónová = 7 mm

Podlaha v styku s terénom:

Protišmyková dl. do lepidla 10 mm

Nivelizačný poter = 15 mm

ŽB doska vystužená karisieťou = 300 mm

Drvené penové sklo = 300-500 mm

Geotextilia 200 gr.

Štrkový násyp = 400 mm

Konštrukcia strechy:

Extenzívny strešný substrát = 60 mm

/Alternatívou je štrkový zásyp/ Geotextília Prompt Terradren 2 = 22 mm

EPDM Hydroizolacia = 1,15 mm

Spádovaný EPS 150 = 20 – 200 mm

Dosky EPS 150S = 400 mm

Asfaltové pásy = 4 mm

Filigránová stropná doska 250 mm

Omietka interiérová / stierka 10 mm

Okná:

Rehau – GENEO PHZ

Sklá:

PUN4-18-4-18-4

Vstupné dvere:

Schueco ADS 90


Technika
Vetranie:

Paul Santos 370 DC

Paul Santos 570 DC

Vykurovanie:

tepelné čerpadlo Viessmann Vitocal 200 G

Chladenie:

tepelné čerpadlo Viessmann Vitocal 200 G a jeho funkcia „natural cooling“

Zdravotechnika:

zásobníkový ohrievač s objemom 390 litrov typ Vitocell 100‐V, typ CVW (Viessmann)


Návrh a stavba
Architekt/i:
Mgr. art. Bjorn Kierulf, Ing.arch. Nela Šimko, Ing.arch. Daniel Marinica
Výrobca/dodávateľ okien:
Rehau AG
Výrobca/dodávateľ vetrania:
Paul Santos 570DC a Paul Santos 370DC
Výrobca/dodávateľ vykurovania:
Viesseman Vitocal / Gerotop
Výrobca/dodávateľ izolácie:
Návrh vzduchotechniky:
Návrh kúrenia:
Návrh zdravotechniky:

Fotogaléria