NED do 30 kWh/(m²a): Átriový dom

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
215m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2020
Okres:
Trenčiansky kraj
Mesto:
Čachtice
Typ domu:
Rodinný dom, Rozostavaná stavba
Konštrukcia:
Drevená konštrukcia
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Stavebný pozemok sa nachádza v Čachticiach, v časti obce, typologicky a morfologicky ktorých je na Slovensku tisíce – ulica+predzáhradka+dom+záhrada+sliepky/zajace. Okolitá zástavba je prevažne z 50-tych rokov 20. Storočia, keď spôsob života “práca vo fabrike versus práca v záhrade a okolo domu” bol ľuďmi vnímaný ako jednotlivé samostatné entity bez subjektívnej potreby priestorového vyjadrenia v architektúre – vo vnímaní bežného pracujúceho modernistické motto “prepojenie interiéru s exteriérom” nejestvovalo.

Budúcimi obyvateľmi átriového domu je mladá dvojica, ktorá je s miestom a spôsobom života silne spätá. Paradoxne ich radikálne iný koncept bývania nie je revoltou voči lokálnej tradícii. Počas spolupráce sa architekt nevyhnutne dostane do užšieho kontaktu aj s ostatnými rodinnými príslušníkmi klienta a s radosťou som sa stal súčasťou harmonickej koexistencie generácií. Preto je zjavné, že iný koncept bývania je len prirodzenou potrebou “mladých” žiť po svojom (podporená zažitou skúsenosťou z “veľkého” sveta) tak, ako sa to deje v cyklicky sa opakujúcej generačnej výmene počas celej histórie.

Átriový koncept bol od začiatku favoritom priestorového riešenia. Napriek tomu nie je dom koncipovaný len sebastredne, ale v logickom pokračovaní dispozície má verejnú prístupovú časť bez oplotenia a aj otvorenú terasu do záhrady.

Centrom priestorovej zostavy je átrium obkolesené krytým stojiskom pre 2 autá, nadväzujúcim skladom a ďalšími dvoma krídlami domu, ktoré obsahujú dennú (južné a východné krídlo) a nočnú časť (západné krídlo). Dispozičným centrom domu je obytná časť s kuchyňou a jedálňou. Priestor je prestrešený valbovou strechou s vloženou klenbou (interiérový detail). Priestor je vysoký 6,5 metra.

Na predĺžení západného krídla je priestor s vlastným hygienickým zázemím samostatne prístupný z átria. V čase vzniku konceptu v roku 2019 sme netušili, ako sa nám v aktuálnych podmienkach epidémie bude hodiť. Je pravdepodobné, že v plynutí času bude využívaný multifunkčne (home office, malé domáce podnikanie, hosťovská izba, dlhodobejšie ubytovanie priateľov/príbuzných, karanténa…)


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
33kWh/(m²a)
Plocha tepelnoizolačnej obálky:
936m²
Tepelná strata celkom:
4088W
Merná potreba primárnej energie na m2:
20.6kWh/(m²a)

Návrh a stavba
Architekt/i:
Pavol Pokorný | Pokorny architekti

Termíny prehliadok

Kto sa chce ako návštevník zúčastniť na Dňoch pasívnych domov (DPD) na Slovensku, ktoré organizuje iEPD, musí sa vopred zaregistrovať na stránke podujatia. Pri registrácii je potrebné uviesť meno a priezvisko, platný e-mail a číslo mobilného telefónu.

  • piatok, 6. November 2020, 16:00

Fotogaléria