NED do 30 kWh/(m²a): Átriový dom

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
215m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2020
Okres:
Trenčiansky kraj
Mesto:
Čachtice
Typ domu:
Rodinný dom, Rozostavaná stavba
Konštrukcia:
Drevená konštrukcia
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Stavebný pozemok sa nachádza v Čachticiach, v časti obce, typologicky a morfologicky ktorých je na Slovensku tisíce – ulica+predzáhradka+dom+záhrada+sliepky/zajace. Okolitá zástavba je prevažne z 50-tych rokov 20. Storočia, keď spôsob života “práca vo fabrike versus práca v záhrade a okolo domu” bol ľuďmi vnímaný ako jednotlivé samostatné entity bez subjektívnej potreby priestorového vyjadrenia v architektúre – vo vnímaní bežného pracujúceho modernistické motto “prepojenie interiéru s exteriérom” nejestvovalo.

Budúcimi obyvateľmi átriového domu je mladá dvojica, ktorá je s miestom a spôsobom života silne spätá. Paradoxne ich radikálne iný koncept bývania nie je revoltou voči lokálnej tradícii. Počas spolupráce sa architekt nevyhnutne dostane do užšieho kontaktu aj s ostatnými rodinnými príslušníkmi klienta a s radosťou som sa stal súčasťou harmonickej koexistencie generácií. Preto je zjavné, že iný koncept bývania je len prirodzenou potrebou “mladých” žiť po svojom (podporená zažitou skúsenosťou z “veľkého” sveta) tak, ako sa to deje v cyklicky sa opakujúcej generačnej výmene počas celej histórie.

Átriový koncept bol od začiatku favoritom priestorového riešenia. Napriek tomu nie je dom koncipovaný len sebastredne, ale v logickom pokračovaní dispozície má verejnú prístupovú časť bez oplotenia a aj otvorenú terasu do záhrady.

Centrom priestorovej zostavy je átrium obkolesené krytým stojiskom pre 2 autá, nadväzujúcim skladom a ďalšími dvoma krídlami domu, ktoré obsahujú dennú (južné a východné krídlo) a nočnú časť (západné krídlo). Dispozičným centrom domu je obytná časť s kuchyňou a jedálňou. Priestor je prestrešený valbovou strechou s vloženou klenbou (interiérový detail). Priestor je vysoký 6,5 metra.

Na predĺžení západného krídla je priestor s vlastným hygienickým zázemím samostatne prístupný z átria. V čase vzniku konceptu v roku 2019 sme netušili, ako sa nám v aktuálnych podmienkach epidémie bude hodiť. Je pravdepodobné, že v plynutí času bude využívaný multifunkčne (home office, malé domáce podnikanie, hosťovská izba, dlhodobejšie ubytovanie priateľov/príbuzných, karanténa…)


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
33kWh/(m²a)
Plocha tepelnoizolačnej obálky:
936m²
Tepelná strata celkom:
4088W
Merná potreba primárnej energie na m2:
20.6kWh/(m²a)

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
null
Potreba primárnej energie:
null

Návrh a stavba
Architekt/i:
Pavol Pokorný | Pokorny architekti

Fotogaléria