Pasívny dom: BA Dúbravka

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
195m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2019
Okres:
Bratislava IV, Bratislavský kraj
Mesto:
Bratislava - Dúbravka
Typ domu:
Rozostavaná stavba
Konštrukcia:
Drevená konštrukcia
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Rodinný dom je situovaný v kopci na okraji lesa s výhľadom na mestskú časť Dúbravka. Hlavná fasáda domu má južnú orientáciu.

Hmota domu je postavená na takmer štvorcovom pôdoryse, má tri podlažia a je zakončená sedlovou strechou. Prvé podzemné podlažie je zarezané do svahu a vďaka svahovým úpravám sa z polovice nachádza nad úrovňou terénu, čo umožňuje jeho priame prepojenie s exteriérom. Prepojenie podlaží navzájom zabezpečujú dve vnútorné schodiská. 

Vnútorná dispozícia vychádza z princípov pasívnych domov, obytné miestnosti sú orientované na juh. Prvé dve podlažia sú určené na bývanie, tretie podlažie tvorí otvorený multifunkčný podkrovný priestor.  

Napriek osadeniu v kopci, je dom založený na železobetónovej doske uloženej na vrstve z penového skla. Tento drevodom je postavený z nemeckého systému stien a stropov Lignotrend. Obzvlášť podhľady týchto stropov sú svojim vzhľadom výnimočné a stojí za to vidieť ich naživo. Ako tepelná izolácia stien a stropov je použitá fúkaná celulóza v kombinácii s drevovláknitými doskami.

Okná a dvere sú použité Smartwin Compact a tienenie je zabezpečené exteriérovými žalúziami Z90. 

Aktuálne sa dom nachádza vo výstavbe a vzhľadom na to že vonkajšie ani vnútorné povrchy neboli doposiaľ sfinalizované, je možné vidieť konštrukciu domu, spôsob vedenia inštalácii a iné dôležité konštrukčné detaily. 


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
13kWh/(m²a)
Vzduchová priepustnosť:
n50 = =0,6/h
Plocha tepelnoizolačnej obálky:
525m²
Pomer plôch: obálka/vykurovaná plocha:
2.69
Koeficient tvaru A/V:
0.62
Tepelná strata na m2:
15W/(m²)
Tepelná strata celkom:
2930W
Merná potreba primárnej energie na m2:
55kWh/(m²a)
OPV, vykurovanie a pomocná elektrina:
26kWh/(m²a)

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
null
Potreba primárnej energie:
null

Obálka
Stena k exteriéru:

Stena v kontakte so zeminou

Sadrokartón 15mm

Železobetónová stena hr. 250mm

Hydroizolácia z asflatových pásov

Soklová doska hr.230mm

Nopová fólia

Stena k exteriéru

Sadrokartón hr.15mm

Drevený panel Ligno UniQ3 hr.110mm

Parobrzdná fólia sd=2,3

Fúkaná celulóza 60kg/m3 + steico nosníky hr.300mm

Drevovláknitá doska 230kg/m3 hr.60mm

Fasádna omietka hr.5mm

Podlaha v styku s terénom:

Liata polyuretánová podlaha hr. 4mm

Betónový poter hr. 60mm 

Podlahový polystyrén hr.50mm

Železobetónová doska hr.250mm

Polyetylénová fólia hr.0,2mm

Penové sklo hr.500mm

Geotextília 300g/m2

Konštrukcia strechy:

Sadrokartón hr.15mm

Zriedený drevený záklop hr.25mm

Fúkaná celulóza 54kg/m3 + priehradové väzníky hr.500mm

Drevovláknitá doska DHF hr.15mm

Poistná hydroizolácia sd=0,15

Kontralaty a laty 

Betónová krytina Bramac Tegalit

Okná:

Smartwin


Technika
Vetranie:

Rozvody ohybnými hadicami ComfoTube 75

Rekuperačná jednotka ComfoAir Q350 TR s entalpickým výmenníkom

Vykurovanie:

Primárny zdroj – Geotermálny vrt 70m

Tepelné čerpadlo zem-voda Mygren S06

Stenové a stropné rozvody – sadrokartonové panely Rehau

Chladenie:

Primárny zdroj – Geotermálny vrt 70m

Tepelné čerpadlo zem-voda Mygren S06

Stenové a stropné rozvody – sadrokartonové panely Rehau

Zdravotechnika:

Pitna voda zo studne

Ohrev teplej vody v tepelnom čerpadle Mygren S06 + 300L zásobník na TUV

Splašková voda prečistená v domovej ČOV Aquatec AT6  

Ekologické aspekty:

Nízka úhliková stopa hornej stavby


Návrh a stavba
Architekt/i:
Marián Prejsa, Bjørn Kierulf
Výrobca/dodávateľ okien:
Realizačná firma:
Návrh vzduchotechniky:
Návrh kúrenia:
Návrh zdravotechniky:

Fotogaléria