Pasívny dom: Brodno

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
167.7m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2011
Okres:
Žilina, Žilinský kraj
Mesto:
Brodno
Typ domu:
Rodinný dom
Konštrukcia:
Drevená konštrukcia
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Dom pri Žiline ktorý bol postavený počas zimných mesiacov. Vykurovanie objektu je zabezpečené jednotkou Aerosmart X2 prostredníctvom nástenného vykurovania. Hadice sú zaomietané v hlinenej omietke. Rovnaká jednotka zabezpečuje aj vetranie s rekuperáciou. Rozvod vzduchu je riešený prevažne ako skrytý v stropoch. Výsledok “blower door” testu bol n50=0,14 1/h. Letné prehrievanie nehrozí vzhľadom na posúvne žaluzie na južnej fasáde a možnosti kompaktnej jednotky využiť soľanku na chladenie stenových okruhov počas leta.


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
11.7kWh/(m²a)
Vzduchová priepustnosť:
n50 = 0,14/h
Koeficient tvaru A/V:
0.71
Tepelná strata na m2:
12.6W/(m²)
Tepelná strata celkom:
2113W
Merná potreba primárnej energie na m2:
54kWh/(m²a)
OPV, vykurovanie a pomocná elektrina:
24kWh/(m²a)
Percento prekročenia požadovanej teploty za rok:
4%
CO2 - emisie:
13kg/(m²/a)
Merná kapacita stavby:
132Wh/(m²K)

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
null
Potreba primárnej energie:
null

Obálka
Stena k exteriéru:

hlinená omietka 25mm alebo Fermacel dosky

masívne drevené panely 90mm

parobrzda sd=2,3 (Vzduchotesná rovina)

I nosníky s celulózou Climatizer 300mm

Hofatex System 60mm

U-hodnota: 0.109 W/(m2K)

Podlaha v styku s terénom:

parkety 12mm kročajová izolácia

8mm betónová doska 220mm (Vzduchotesná rovina)

penové sklo 500mm

geotextília

U-hodnota: 0.147 W/(m2K)

Konštrukcia strechy:

pohľadový drevený stropný panel 116mm

parozábrana (hliníková fólia) (vzduchotesná rovina)

EPS 200S 420-490mm (Spádové dosky)

OSB doska EPDM fólia zelená strecha

U-hodnota: 0.070 W/(m2K)

Okná:

Makrowin 88 G2

Drevené okno so zúženým rámom.

Sklá:

Trojité zasklenie s 18mm dištančným rámčekom Swissspacer V

Ug = 0,67, g=61%

Vstupné dvere:

S PU jadrom,

(Makrowin)


Technika
Vetranie:

Aerosmart X2, Drexel & Weiss,

Vykurovanie:

Aerosmart X2, Drexel & Weiss

Kompaktné vetracie zariadenie, s tepelným čerpadlom a doplnkovým elektrickým sálavým panelom

Chladenie:

Aerosmart X2, Drexel & Weiss

Zdravotechnika:

Aerosmart X2, Drexel & Weiss

Ekologické aspekty:

Materiály s nízkou zabudovanou energiou, masívne drevo a hlinené omietky, zelená strecha.


Návrh a stavba
Architekt/i:
Mgr. art. Bjørn Kierulf, Ing. arch. Zuzana Kierulfová, Ing. Marián Prejsa
Výrobca/dodávateľ okien:
Výrobca/dodávateľ vetrania:
Výrobca/dodávateľ vykurovania:
Realizačná firma:

Fotogaléria