Pasívny dom: Cífer

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
133.3m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2008
Okres:
Bratislavský kraj, Senec
Mesto:
Cífer
Typ domu:
Rodinný dom
Konštrukcia:
Drevená konštrukcia
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Prvý dom z masívneho dreva Lignotrend na Slovensku. Dom je situovaný za starou výstavbou v záhrade a nie je vidieť z ulice. Jednoduchý tvar kvádra je prerušený iba dvoma malými výklenkami s omietkou. Obklad je z červeného smreku bez povrchovej úpravy. Vykurovanie je zabezpečené teplým vzduchom.


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
13.2kWh/(m²a)
Vzduchová priepustnosť:
n50 = 0,17/h
Koeficient tvaru A/V:
0.82
Tepelná strata na m2:
14.2W/(m²)
Tepelná strata celkom:
1894W
Merná potreba primárnej energie na m2:
82kWh/(m²a)
OPV, vykurovanie a pomocná elektrina:
47kWh/(m²a)
Percento prekročenia požadovanej teploty za rok:
8%
CO2 - emisie:
12kg/(m²/a)
Merná kapacita stavby:
132Wh/(m²K)

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
null
Potreba primárnej energie:
null

Obálka
Stena k exteriéru:

sádrokartón 15mm

masívne drevené panely 90mm

parobrzda sd=2,3 (Vzduchotesná rovina)

I nosníky s celulózu 300mm

DHF 15mm

odvetraný obklad 21 + 21

U-hodnota: 0.117 W/(m2K)

Podlaha v styku s terénom:

parkety 15mm

drevovláknitá doska Hofatex Silent 50 mm

betónová doska 300mm (Vzduchotesná rovina)

penové sklo 320mm

geotextília

U-hodnota: 0.148 W/(m2K)

Konštrukcia strechy:

protipožiarny sadrokartón

vzduchová medzera 15 mm

inteligentná parobrzdná fólia Proclima Intello

40/70mm väzník s izoláciou Isocell z celulózy 400-660mm

OSB dosky

U-hodnota: 0.073 W/(m2K)

Okná:

Hoblina

Drevené okna 92mm so zúžením rámom,

Sklá:

Trojité zasklenie s 18mm dištančným rámčekom Swissspacer V

Ug = 0,64, g=60%

Vstupné dvere:

s PU jadrom,

(Hoblina)


Technika
Vetranie:

Aerosmart L, Drexel und Weiss,

Vykurovanie:

Aerosmart L, Drexel und Weiss,

Kompaktné vetracie zariadenie, s tepelným čerpadlom a doplnkovým elektrickým sálavým panelom

Chladenie:

Nočne prevetrávanie

Zdravotechnika:

Aerosmart L, Drexel und Weiss

Ekologické aspekty:

Prevažne prírodné stavebné materiály a extenzívna zelená strecha


Návrh a stavba
Architekt/i:
Mgr. art. Bjørn Kierulf, Ing. arch. Zuzana Kierulfová, Ing. Marián Prejsa
Výrobca/dodávateľ okien:
Výrobca/dodávateľ vetrania:
Výrobca/dodávateľ vykurovania:
Realizačná firma:

Fotogaléria