Dom A0 - s takmer nulovou potrebou energie: Rodinný dom Krakovany

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
162.1m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2020
Okres:
Piešťany, Trnavský kraj
Mesto:
Krakovany
Typ domu:
Rodinný dom, Rozostavaná stavba
Konštrukcia:
Masívna konštrukcia
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Kvôli limitujúcim rozmerom pozemku a zadaniu investora bolo potrebné rodinný dom rozvrhnúť na parcele v pozdĺžnom smere. Kvôli solárnym ziskom je však kľúčová orientácia najväčších presklení na juh – preto sme pristúpili k rozdeleniu domu na dva trakty (denný / obývačkový a súkromný). Zatiaľ čo izby a spálňa sú rozmiestnené v pozdĺžnom trakte, obývačka je umiestnená v priečnej hmote, otvárajúc sa preskleniami na pozemok. Vzniká na ňom tak intímny priestor, chránený od bližšieho suseda druhou hmotou domu.

Obe hmoty rodinného domu sú rozdelené aj materiálovým prevedením fasády. Súkromný trakt je stvárnený s dreveným obkladom, na obývačkovom je navrhnutý moderný obklad z cortenu. Dynamika oboch hmôt je podporená sklonom plochých vegetačných striech. Kým v súkromnom trakte sa sklon prejavuje len v konštrukcii strechy, v obývačke je navrhnutý nadštandardný šikmý strop so zväčšujúcou sa svetlou výškou. V srdci kompozície, v prieniku oboch traktov, je situovaná exteriérová krytá terasa. Hmota s dreveným obkladom prechádza až k ulici, vytvárajúc kryté parkovacie miesta a prístupovú „pavlač“ na východnej fasáde domu. Z hľadiska letného prehrievania bude architektúra cortenovej hmoty v prípade potreby doplnená o tieniacu pergolu, chrániacu najväčšie presklenia v obývačke.


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
20kWh/(m²a)
Vzduchová priepustnosť:
n50 = 0,3/h
Plocha tepelnoizolačnej obálky:
672.03m²
Tepelná strata na m2:
17.1W/(m²)
Tepelná strata celkom:
2775W

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
A0
Potreba primárnej energie:
A

Obálka
Stena k exteriéru:

Stavba bude murovaná z vápennopieskových tehál Silka Tempo. Nosné steny budú tvorené VPC murivom hr. 200mm (pevnosť v tlaku nie menej ako 15 N/mm²) na tenkovrstvové lepidlo. Nenosné priečky sú VPC murivo hr. 115mm. Vonkajšie steny obytnej časti domu budú izolované tepelnou izoláciou zo šedého polystyrénu (EPSg) s hodnotou koeficientu tepelnej vodivosti  ʎD=0,031 W/m.K hr.260mm. V časti fasády kde to je z hľadiska požiarnej bezpečnosti nutné bude EPSg nahradený tepelnou izoláciou na báze kamennej vlny s hodnotou ʎD=0,034 W/m.K hr. 260mm.

Podlaha v styku s terénom:

Základy sú tvorené základovou doskou s hrúbkou 250mm. Doska má konštantnú hrúbku v celej ploche s výnimkou okraja dosky pod budúcim obývačkovým presklením. Tu bude okraj dosky zhrubnutý na 650mm, zhrubnutie bude cez nábeh pod uhlom 45°. Štrk a penosklo bude pod nábehom zhutnené v uhle v rámci technických možností čo najbližšom k 45°.

Konštrukcia strechy:

Horizontálna stropná konštrukcia je navrhnutá ako železobetónová stropná doska konštantnej hrúbky 180mm, železobetónový veniec je navrhnutý v stropnej doske. Nad obývacou izbou je navrhnutá stropná konštrukcia v spáde 5°. Strešná konštrukcia nad exteriérom je tvorená drevenými priehradovými, resp. železobetónovými nosníkmi, v miestach kotvenia na fasádu sú spoje riešené systémovými prvkami s prerušením tepelného mosta.

Okná:

Navrhované sú okenné konštrukcie s tepelnoizolačným trojsklom s hodnotou UW≤0,85 W/m.K. svetlosivej farby. Dverné konštrukcie sú navrhované na rovnakej materiálovej báze s UW≤0,85 W/m.K. svetlosivej farby.


Návrh a stavba
Architekt/i:
Vize Ateliér s.r.o., Ing. arch. Jakub Mikula

Termíny prehliadok

Kto sa chce ako návštevník zúčastniť na Dňoch pasívnych domov (DPD) na Slovensku, ktoré organizuje iEPD, musí sa vopred zaregistrovať na stránke podujatia. Pri registrácii je potrebné uviesť meno a priezvisko, platný e-mail a číslo mobilného telefónu.

  • sobota, 12. November 2022, 14:00
  • sobota, 12. November 2022, 15:00

Fotogaléria