NED do 30 kWh/(m²a): Dom pod platanom (dom architekta)

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
109m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2019
Okres:
Senec
Mesto:
Bernolákovo
Typ domu:
Rozostavaná stavba
Konštrukcia:
Masívna konštrukcia
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Kompaktný (takmer pasívny a takmer eko 😉 ) dom na pozemku širokom len 10m pre rodinu architekta.


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
25kWh/(m²a)
Vzduchová priepustnosť:
n50 = 0,6/h
Plocha tepelnoizolačnej obálky:
350m²
Tepelná strata na m2:
18W/(m²)
Tepelná strata celkom:
1824W
Investičné náklady celkom:
150 000 EUR

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
A0
Potreba primárnej energie:
null

Obálka
Stena k exteriéru:
 • hlinená omietka Picas 15mm/vápenná omietka Baumit Klima Uni 10mm
 • Ytong Statik 200mm
 • Nobasil FKD N Thermal 180mm resp. Isover EPS Perimeter 180mm
 • Fasádny systém Baumit SilikonTop 10mm
Podlaha v styku s terénom:
 • korková podlaha Egger 10mm
 • hobra 5mm
 • betónový poter 60mm
 • Isover EPS Greywall 100 180mm
 • Isover T-N 40mm
 • PVC hydroizolácia 5mm
 • podkladný betón s vystužením
Konštrukcia strechy:
 • vápenná omietka Baumit Klima Perla 5mm
 • OSB doska 25mm
 • drevená krokva 200/100 s Knauf Ecose 037 zateplením 200mm
 • Steico special dry 100mm
 • latovanie a kontralatovanie
 • pálená krytina Tondach Bravura
Okná:

Rehau Geneo RAU-FIPRO s trojsklom


Technika
Vetranie:

Brink Renovent Excellent 300

Vykurovanie:

Infrapanely PION Twiggy TG 440W 6ks v obytných miestnostiach, ohrevné telesá (rebríky) 300W v kúpeľni a technickej miestnosti

Zdravotechnika:

Zásobník  TÚV 200l Eliz Euro 201 IN s FV ohrevom

Ekologické aspekty:

Recyklované plné pálené tehly, vápenno-pieskové tehly, drevený trámový strop a drevený vnútorný skelet, hlinené omietky, vápenné omietky, korková podlaha, zateplenie minerálnou vlnou, Ecose zateplenie strechy a zvuková izolácia, drevovláknitá nadkrokvová izolácia, vtáčie búdky a búdky pre netopiere vo fasáde, (malá) extenzívna zelená strecha.

Obnoviteľné zdroje:

Pec Romotop Alpera F1 na drevo ako záložný zdroj tepla, 8x FV panely s prioritou ohrev TÚV


Návrh a stavba
Architekt/i:
Ing.arch. Patrik Martin
Výrobca/dodávateľ okien:
Výrobca/dodávateľ vetrania:
Výrobca/dodávateľ vykurovania:
Realizačná firma:

Fotogaléria