NED do 30 kWh/(m²a): Drevostavba Hainburg

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
132m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2014
Mesto:
Hainburg an der Donau/A
Typ domu:
Rodinný dom
Konštrukcia:
Drevená konštrukcia
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Dvojpodlažný objekt s prisadenou garážou, hlavná fasáda orientovaná na sever – s výhľadom na hrad, južná do ulice, relatívne komplikovaná orientácia okien.

Dom je 5-izbová drevostavba kubusového tvaru s plochou strechu a čiastočne prekrytou severozápadnou terasou.

RD využíva rekuperáciu, tepelné čerpadlo napojené na soľankový okruh, solárny kolektor a zbernú nádrž na dažďovú vodu.


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
0.28kWh/(m²a)
Vzduchová priepustnosť:
n50 = 0,55 /0,6/h
Plocha tepelnoizolačnej obálky:
448m²
Pomer plôch: obálka/vykurovaná plocha:
3.4
Koeficient tvaru A/V:
0.21
Tepelná strata na m2:
21W/(m²)
Tepelná strata celkom:
3300W
Merná potreba primárnej energie na m2:
94kWh/(m²a)
OPV, vykurovanie a pomocná elektrina:
65kWh/(m²a)
Percento prekročenia požadovanej teploty za rok:
1%
CO2 - emisie:
22.2kg/(m²/a)

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
A1
Potreba primárnej energie:
A1

Obálka
Stena k exteriéru:

U konštrukcie – 0,161 W/m2K

hrúbka skladby 332 mm

SDK 12,5, rošt 60, OSB 18, dr. rám 120, DHF 12,5 , otvorený EPS 100, omietka+vrstvy 8

Podlaha v styku s terénom:

U konštrukcie – 0,173 W/m2K

hrúbka skladby 415 mm

nášlapná vrstva 15, poter 50, systémová doska EPS  50, EPS 100s 150 , základová platňa 150

Konštrukcia strechy:

U konštrukcie – 0,118 W/m2K

hrúbka skladby 413 mm

SDK 12,5, rošt 40, OSB 18, dr. rošt 60, dr. nosník 240 , dr. rošt 60, OSB 18, fatrafol 5

Okná:

Rehau Geneo

štandardná montáž, parotesné pásky, vonkajšie rolety v zaomietanom bubne

Sklá:

Zasklenie U – 0,6 W/m2K, g – 0,5, rám 1,0 W/m2K


Technika
Vetranie:

vetracia jednotka s rekuperáciou PAUL

Vykurovanie:

podlahové,

zdroj tepla plynový kotol Buderus, zásobník 300 l, tepelné čerpadlo zem-voda /soľanka v zemnom výmeníku/

príprava OPV – zásobník na slárny kolektor Termosolar vákuový trubicový


Návrh a stavba
Architekt/i:
Ing. arch. Martin Doršic, Ing. arch. Helena Doršicová Barkaiová, AA
Výrobca/dodávateľ okien:
Výrobca/dodávateľ vetrania:
Výrobca/dodávateľ izolácie:
Realizačná firma:
Návrh vzduchotechniky:
Drevstav Slovakia
Návrh kúrenia:
Drevstav Slovakia
Návrh zdravotechniky:
Drevstav Slovakia

Fotogaléria