NED do 30 kWh/(m²a): EcoCocon – Limbach

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
143.3m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2016
Okres:
Bratislavský kraj, Pezinok
Mesto:
Limbach
Typ domu:
Rodinný dom
Konštrukcia:
Konštrukcia s využitím slamy
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Rodinny dom zo slamených panelov Ecococon – vo výstavbe
Jedinečná možnosť vidieť slamené panely Ecococon vo výstavbe aj prvé hlinené omietky!


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
22kWh/(m²a)
Vzduchová priepustnosť:
n50 = 0,6/h
Plocha tepelnoizolačnej obálky:
629.5m²
Tepelná strata na m2:
16.9W/(m²)
Tepelná strata celkom:
2421W
Merná potreba primárnej energie na m2:
63kWh/(m²a)
OPV, vykurovanie a pomocná elektrina:
18kWh/(m²a)
Merná kapacita stavby:
84Wh/(m²K)

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
null
Potreba primárnej energie:
null

Obálka
Stena k exteriéru:

Hlinené omietky 25mm
Slamené panely EcoCocon
Drevovláknitá doska Steico Protect 100mm
Drevený obklad

Podlaha v styku s terénom:

Našlapná vrstva
Temperovaná betonová doska 240mm
XPS 2x120mm
Pieskové lôžko

Konštrukcia strechy:

Substrát pre extenzívnu zelenú strechu
Geotextília
EPDM folia
Spádový polystyrén
OSB dosky
I-Nosníky vyfúkané celulózou
Parobrzda s variabilnou sd-hodnotou
Lignotrend Akustik Light

Okná:

Makrowin

Vstupné dvere:

Makrowin


Návrh a stavba
Architekt/i:
Petronela Pagačová, Bjorn Kierulf
Výrobca/dodávateľ okien:
Výrobca/dodávateľ vetrania:
Výrobca/dodávateľ vykurovania:
Realizačná firma:
Návrh vzduchotechniky:
Návrh kúrenia:
Návrh zdravotechniky:

Fotogaléria