Pasívny dom: Jasenová

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
106.8m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2009
Okres:
Dolný Kubín, Žilinský kraj
Mesto:
Jasenová
Typ domu:
Rodinný dom
Konštrukcia:
Drevená konštrukcia
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Prvý pasívny dom na Orave. Zároveň je to aj zatiaľ najmenší pasívny dom na mieru na Slovensku. Pasívny štandard je vtedy obzvlášť ťažké dosiahnúť. Vykurovanie objektu je zabezpečená stredne ťažkou pecou postavenou kachliarom na mieru s nízkym výkonom (okolo 2,5KW). Doplnkové elektrické panely zabezpečujú ohrev domu v prípade neprítomnosti obyvateľov. Veľmi dôležitým na dosiahnutie pasívneho štandardu bola dobrá vzduchotesnosť. Pri Blower door testé sa pri pretlaku nedokázal namerať žiaden únik, teda budova je dokonale tesná.


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
13.7kWh/(m²a)
Vzduchová priepustnosť:
n50 = 0,09/h
Plocha tepelnoizolačnej obálky:
372m²
Pomer plôch: obálka/vykurovaná plocha:
3.48
Koeficient tvaru A/V:
0.76
Tepelná strata na m2:
15.5W/(m²)
Tepelná strata celkom:
1655W
Merná potreba primárnej energie na m2:
94kWh/(m²a)
OPV, vykurovanie a pomocná elektrina:
52kWh/(m²a)
Percento prekročenia požadovanej teploty za rok:
3%
CO2 - emisie:
13.1kg/(m²/a)
Merná kapacita stavby:
132Wh/(m²K)

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
null
Potreba primárnej energie:
null

Obálka
Stena k exteriéru:

Sádrokartón

Lignotrend Fus4S 110mm

I nosníky 360mm s fúkanou celulózou

Drevovlákitá doska Hofatex System 40mm

Drevený obklad/Omietka

Podlaha v styku s terénom:

Parkety 12mm

Kročajová izolácia 8mm

Betónová doska 200mm

(Vzduchotesná rovina)

Penové sklo 500mm

Geotextília

U-hodnota: 0.148 W/(m2K)

Konštrukcia strechy:

Pohľadové masívny drevené panely 90mm

Parobrzda sd=2,3

Voľne nafúkaná celulóza 600mm

U-hodnota: 0.068 W/(m2K)

Okná:

Optiwin Alu2Holz

Sklá:

Ug = 0,63, g=61%

Vstupné dvere:

Optiwin


Technika
Vetranie:

Paul Novus s predohrevom soľankou

Vykurovanie:

Kachlová pec – vykuruje celý dom

Chladenie:

Nočne prevetrávanie

Zdravotechnika:

Elektrický ohrev TUV


Návrh a stavba
Architekt/i:
Ing. Marián Prejsa, Mgr. art. Bjørn Kierulf
Výrobca/dodávateľ vetrania:
Výrobca/dodávateľ vykurovania:
Návrh vzduchotechniky:
Mgr. art. Bjørn Kierulf
Návrh kúrenia:
Mgr. art. Bjørn Kierulf

Fotogaléria