Pasívny dom: Kittsee

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
134.2m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2013
Okres:
Burgenland, Rakúsko
Mesto:
Kittsee
Typ domu:
Rodinný dom
Konštrukcia:
Drevená konštrukcia
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Malý rodinný dom v marhuľovom sade s výrazným tienením ovocnými stromami na južnej fasáde. Moderný vzhľad s odkazom na tradičný dom so sedlovou strechou s vertikálnym dreveným obkladom. Štíhle línie domu akcentujú červené prístrešky na prízemí. Dom má netradičné riešenie detských izieb na 2.np, ktoré sú otvorené do spoločného priestoru jedálne a v interiéri pôsobia ako dve malé “hniezda”. Použité prírodné materiály v konštrukcií (fúkaná celulóza, materiály na báze dreva) aj v interiéri domu (hlienené omietky).


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
15.4kWh/(m²a)
Vzduchová priepustnosť:
n50 = 0,21/h
Plocha tepelnoizolačnej obálky:
547.21m²
Pomer plôch: obálka/vykurovaná plocha:
4.07
Koeficient tvaru A/V:
0.69
Tepelná strata na m2:
14.8W/(m²)
Tepelná strata celkom:
1988W
Merná potreba primárnej energie na m2:
76kWh/(m²a)
OPV, vykurovanie a pomocná elektrina:
39kWh/(m²a)
Percento prekročenia požadovanej teploty za rok:
1%
CO2 - emisie:
10.2kg/(m²/a)
Merná kapacita stavby:
132Wh/(m²K)

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
null
Potreba primárnej energie:
null

Obálka
Stena k exteriéru:

Hlinená omietka 30mm

Lignotrend Uni 3S 110mm

I nosníky 300mm s fúkanou celulózou

Drevovlákitá doska Hofatex System 60mm

Drevený obklad

Podlaha v styku s terénom:

Parkety/dlažba 20mm

Betonová doska 220mm

Penové sklo 500mm

Konštrukcia strechy:

Drevený obklad

Inštalačná medzera

Parobrzda Proclima Intello

I nosníky 400mm

DHF 15mm

Keramická krytina Bramac Tectura

Okná:

EURO92TOPIII Hoblina

Sklá:

Ug = 0,52-0,64, g=51-62%

Vstupné dvere:

Ecowin Hoblina


Technika
Vetranie:

SmartVent s entalpickým vymenníkom

Vykurovanie:

SmartHub tepelné čerpadlo napojená na 200m soľankový okruh. Stenové vykurovanie.

Chladenie:

SmartHub pasívne chladenie pomocou 200m soľankového okruhu. Stenové chladenie.

Zdravotechnika:

SmartHub tepelné čerpadlo napojená na 200m soľankový okruh. Zásobník v zásobníku 120/380

Ekologické aspekty:

Použitie prevažne prírodných materiálov


Návrh a stavba
Architekt/i:
Ing. arch. Petronela Pagáčová, Mgr. art. Bjørn Kierulf
Výrobca/dodávateľ okien:
Výrobca/dodávateľ vetrania:
Výrobca/dodávateľ vykurovania:
Realizačná firma:
Návrh vzduchotechniky:
Juraj Očenášek
Návrh kúrenia:
Juraj Očenášek
Návrh zdravotechniky:
Juraj Očenášek