NED do 30 kWh/(m²a): Kováčová

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
132m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2017
Okres:
Banskobystrický kraj, Zvolen
Mesto:
Kováčová
Typ domu:
Rodinný dom
Konštrukcia:
Konštrukcia s využitím slamy
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Skoro pasívny dom zo slamy


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
18.5kWh/(m²a)
Vzduchová priepustnosť:
n50 = 0,5/h
Plocha tepelnoizolačnej obálky:
489m²
Pomer plôch: obálka/vykurovaná plocha:
3.7
Tepelná strata na m2:
14W/(m²)
Tepelná strata celkom:
1880W
Merná potreba primárnej energie na m2:
95kWh/(m²a)

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
A0
Potreba primárnej energie:
A0

Návrh a stavba
Architekt/i:
Zuzana Kierulfová, Bjorn Kierulf, Barbora Hollá
Výrobca/dodávateľ okien:
Realizačná firma:
Svojpomocne
Návrh vzduchotechniky:
Návrh kúrenia:
Návrh zdravotechniky:

Fotogaléria