Mobilná ekologická drevostavba

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
30.52m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2020
Okres:
Trenčín
Mesto:
Kostolná-Záriečie
Typ domu:
Rozostavaná stavba
Konštrukcia:
Drevená konštrukcia
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Mobilná ekologická drevostavba. Hlavnou myšlienkou pri návrhu bolo vychádzať z materiálov, ktoré minimálne zaťažujú životné prostredie, sú obnoviteľné, recyklované a recyklovateľné. Zároveň chceme poskytnúť pobyt v prostredí bez formaldehydov s tepelným, akustickým a svetelným komfortom. Stavba svojou konštrukciou pasívne predchádza prehrievaniu v letnom období. Dbá sa na aktívne aj pasívne prevlhčenie ovzdušia hlavne v zimnom období. Na pohľad jednoduchá stavba, ale navrhnutá s citom pre kvalitné bývanie a šetrenie životného prostredia.

Drevostavba je navrhnutá v informačnom modely BIM. Drevená konštrukcia je digitálne spracovaná a presne vyrobená na CNC drevoobrábacom stroji.

Na čo sa môžete tešiť pri návšteve tejto stavby

  • Dozviete sa čo sú to budovy s takmer nulovou potrebou energie a pasívne domy
  • Čo je zdrojom dát pre kvalitne projektovanie, úspešnú realizáciu a spokojné užívanie budovy
  • Ako dosiahnuť komfort v dome alebo budove s ohľadom na šetrenie zdrojov
  • Blízka budúcnosť – inovácie a technológie

Príďte sa inšpirovať.

 

„Pasívne domy potrebujú dve veci: klienta, ktorý sa pozerá do budúcnosti a skúseného projektanta.“

 

Viac informácií: https://emter.sk/drevene-mobilne-domy/

Fotogaléria: https://emter.sk/drevene-mobilne-domy/fotogaleria/

Pozrite si video na youtube

Ak Vám voľný termín nevyhovuje alebo sú všetky termíny obsadené, kontaktujte firmu emter, radi sa s Vami stretnú inom termíne: https://emter.sk/kontakt/

 

 

 


Projekt:

Údaje PHPP
Tepelná strata celkom:
1344W

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
null
Potreba primárnej energie:
null

Obálka
Stena k exteriéru:

Skladba z exteriéru do interiéru:

Tepelne spracované drevo

Prevetrávaná medzera v rámci roštu

Drevovláknitá izolácia hr. 60 mm

Fúkaná celulóza v rámci KVH hr. 160 mm

OSB Top 4 Egger – bez formaldehydu

Drevovláknitá izolácia v rámci roštu hr. 60 mm

Rigistabil /sadrovláknitá doska / BIO doska

U=0,14 W/(m2.K)

Podlaha v styku s terénom:

Skladba z exteriéru do interiéru:

Cementovláknitá doska

Fúkaná celulóza v rámci KVH hr. 220 mm

OSB TOP 4 Egger – bez formaldehydu

Parobrzda s premennými difúznymi vlastnosťami

Drevovláknitá izolácia hr. 60 mm

Sadrovláknitá doska

Prírodné linoleum

U=0,14 W/(m2.K)

 

 

Konštrukcia strechy:

Skladba z exteriéru do interiéru:

Systém zelenej extenzívnej strechy

Hydroizolačná membrána proti prerastaniu koreňov

OSB 3 Egger

Prevetrávaná medzera

Poistná hydroizolácia difúzne otvorená

Drevovláknitá izolácia hr. 60 mm

Fúkaná celulóza v rámci KVH hr. 220 mm

OSB Top 4 Egger – bez formaldehydu

závesný systém pre podhľad

Rigistabil / sadrovláknitá doska / akustický drevený podhľad

U=0,14 W/(m2.K)

Okná:

Slavona, smrekové okná s profilom SC 92

Celkové Uw= 0,75 W/(m2.K)

Sklá:

Izolačné solárne trojsklo, Ug=0,5 W/(m2.K), g= 60%

Vstupné dvere:

Slavona SC 92 s kompozitovým prahom

Ud= 0,75 W/(m2.K)


Technika
Vetranie:

Navrhovaná kompaktná vetracia jednotka so spätným získavaním tepla a vlhkosti

.

Vykurovanie:

Navrhované stropné elektrické  infra kúrenie

Ekologické aspekty:
  • Využívanie prírodných materiálov
  • Zníženie stavebného odpadu – triedenie, využitie, recyklácia,
  • Trvácnosť stavby – materiály s dlhšou životnosťou
  • Šetrenie vodou
  • priemerné náklady na vykurovanie na celý dom  0,36 Eur/deň
Obnoviteľné zdroje:

Možnosť inštalácie fotovoltických panelov


Návrh a stavba
Architekt/i:
Ing. Katarína Liptáková, návrh exteriéru: Ing. arch. Peter Bučo
Realizačná firma:

Fotogaléria