Mobilná ekologická drevostavba

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
30.52m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2020
Okres:
Trenčín
Mesto:
Kostolná-Záriečie
Typ domu:
Rozostavaná stavba
Konštrukcia:
Drevená konštrukcia
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Mobilná ekologická drevostavba. Hlavnou myšlienkou pri návrhu bolo vychádzať z materiálov, ktoré minimálne zaťažujú životné prostredie, sú obnoviteľné, recyklované a recyklovateľné. Zároveň chceme poskytnúť pobyt v prostredí bez formaldehydov s tepelným, akustickým a svetelným komfortom. Stavba svojou konštrukciou pasívne predchádza prehrievaniu v letnom období. Dbá sa na aktívne aj pasívne prevlhčenie ovzdušia hlavne v zimnom období. Na pohľad jednoduchá stavba, ale navrhnutá s citom pre kvalitné bývanie a šetrenie životného prostredia.

Drevostavba je navrhnutá v informačnom modely BIM. Drevená konštrukcia je digitálne spracovaná a presne vyrobená na CNC drevoobrábacom stroji.

Na čo sa môžete tešiť pri návšteve tejto stavby

 • Dozviete sa čo sú to budovy s takmer nulovou potrebou energie a pasívne domy
 • Čo je zdrojom dát pre kvalitne projektovanie, úspešnú realizáciu a spokojné užívanie budovy
 • Ako dosiahnuť komfort v dome alebo budove s ohľadom na šetrenie zdrojov
 • Blízka budúcnosť – inovácie a technológie

Príďte sa inšpirovať.

 

„Pasívne domy potrebujú dve veci: klienta, ktorý sa pozerá do budúcnosti a skúseného projektanta.“

 

Viac informácií: https://emter.sk/drevene-mobilne-domy/

Fotogaléria: https://emter.sk/drevene-mobilne-domy/fotogaleria/

Pozrite si video na youtube

Ak Vám voľný termín nevyhovuje alebo sú všetky termíny obsadené, kontaktujte firmu emter, radi sa s Vami stretnú inom termíne: https://emter.sk/kontakt/

 

 

 


Projekt:

Údaje PHPP
Tepelná strata celkom:
1344W

Obálka
Stena k exteriéru:

Skladba z exteriéru do interiéru:

Tepelne spracované drevo

Prevetrávaná medzera v rámci roštu

Drevovláknitá izolácia hr. 60 mm

Fúkaná celulóza v rámci KVH hr. 160 mm

OSB Top 4 Egger – bez formaldehydu

Drevovláknitá izolácia v rámci roštu hr. 60 mm

Rigistabil /sadrovláknitá doska / BIO doska

U=0,14 W/(m2.K)

Podlaha v styku s terénom:

Skladba z exteriéru do interiéru:

Cementovláknitá doska

Fúkaná celulóza v rámci KVH hr. 220 mm

OSB TOP 4 Egger – bez formaldehydu

Parobrzda s premennými difúznymi vlastnosťami

Drevovláknitá izolácia hr. 60 mm

Sadrovláknitá doska

Prírodné linoleum

U=0,14 W/(m2.K)

 

 

Konštrukcia strechy:

Skladba z exteriéru do interiéru:

Systém zelenej extenzívnej strechy

Hydroizolačná membrána proti prerastaniu koreňov

OSB 3 Egger

Prevetrávaná medzera

Poistná hydroizolácia difúzne otvorená

Drevovláknitá izolácia hr. 60 mm

Fúkaná celulóza v rámci KVH hr. 220 mm

OSB Top 4 Egger – bez formaldehydu

závesný systém pre podhľad

Rigistabil / sadrovláknitá doska / akustický drevený podhľad

U=0,14 W/(m2.K)

Okná:

Slavona, smrekové okná s profilom SC 92

Celkové Uw= 0,75 W/(m2.K)

Sklá:

Izolačné solárne trojsklo, Ug=0,5 W/(m2.K), g= 60%

Vstupné dvere:

Slavona SC 92 s kompozitovým prahom

Ud= 0,75 W/(m2.K)


Technika
Vetranie:

Navrhovaná kompaktná vetracia jednotka so spätným získavaním tepla a vlhkosti

.

Vykurovanie:

Navrhované stropné elektrické  infra kúrenie

Ekologické aspekty:
 • Využívanie prírodných materiálov
 • Zníženie stavebného odpadu – triedenie, využitie, recyklácia,
 • Trvácnosť stavby – materiály s dlhšou životnosťou
 • Šetrenie vodou
 • priemerné náklady na vykurovanie na celý dom  0,36 Eur/deň
Obnoviteľné zdroje:

Možnosť inštalácie fotovoltických panelov


Návrh a stavba
Architekt/i:
Ing. Katarína Liptáková, návrh exteriéru: Ing. arch. Peter Bučo
Realizačná firma:

Termíny prehliadok

Kto sa chce ako návštevník zúčastniť na Dňoch pasívnych domov (DPD) na Slovensku, ktoré organizuje iEPD, musí sa vopred zaregistrovať na stránke podujatia. Pri registrácii je potrebné uviesť meno a priezvisko, platný e-mail a číslo mobilného telefónu.

 • piatok, 6. November 2020, 08:00
 • piatok, 6. November 2020, 09:00
 • piatok, 6. November 2020, 10:00
 • piatok, 6. November 2020, 13:00
 • piatok, 6. November 2020, 14:00
 • sobota, 7. November 2020, 09:00
 • sobota, 7. November 2020, 10:00
 • sobota, 7. November 2020, 11:00
 • sobota, 7. November 2020, 13:00

Fotogaléria