Pasívny dom: Pasívny dom Cífer-Jarná

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
133m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2015
Okres:
Trnava, Trnavský kraj
Mesto:
Cífer-Jarná
Typ domu:
Rodinný dom
Konštrukcia:
Zmiešaná konštrukcia
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Rodinný dom je situovaný v strede pozemku, odsadený od ulice cca 40m, nezatienený okolitou zástavbou.

Jednoduchá hmota je postavená nad obdĺžnikovým pôdorysom. Zakončená je sedlovou strechou bez presahov. Dom dotvárajú drevené prvky – prestrešenie vstupu a drevené posuvné okenice.

Vnútorná dispozícia je navrhnutá v súlade s logickým zónovaním pasívnych domov. Obytné miestnosti s hlavným zasklením sú orientované na južnú terasu, prebiehajúcu po celej dĺžke domu. Hlavná obytná miestnosť je otvorená do podkrovia. Na sever sú orientované miestnosti ako špajza, kúpelňa a šatník. Zo severnej strany je tiež osvetlená kuchynská časť obytnej miestnosti na prízemí.

Podkrovie je prístupné úzkym schodiskom priamo z obývačky. Nachádza sa tu spálňa orientovaná na východ a otvorený loft na západnej strane. Oba priestory sú spojené mostíkom ponad obývačku s kuchyňou.

Celý priestor je navrhnutý tak, aby nevznikali žiadne „hluché“ miesta. V dome je množstvo úložného priestoru, ktorý vznikol jednoduchým oddelením pomocou Rool Door systému. Napríklad aj technická „miestnosť“ je len časť kúpelne šikovne oddelená posuvnými dverami.

Dom je osadený do úžitkovo-okrasnej záhrady, udržiavanej s využitím princípov permakultúry.

 


Projekt:
Createrra s.r.o.

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
12kWh/(m²a)
Vzduchová priepustnosť:
n50 = 0,14/h
Plocha tepelnoizolačnej obálky:
398m²
Pomer plôch: obálka/vykurovaná plocha:
3.8
Koeficient tvaru A/V:
0.8
Tepelná strata na m2:
12.3W/(m²)
Tepelná strata celkom:
1367W
Percento prekročenia požadovanej teploty za rok:
2.8%
Merná kapacita stavby:
132Wh/(m²K)
Investičné náklady celkom:
135 000 EUR

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
null
Potreba primárnej energie:
null

Obálka
Stena k exteriéru:

Vápennopiesková omietka 10mm
YTONG 250mm
EPS Isover Graywall 260mm
Silikónová omietka 7mm
U=0,099 W/(m²K)

Podlaha v styku s terénom:

Laminátová podlaha 8mm
Podložka 2mm
Anhydrid 40mm
El. podlahové vykurovanie
Isover EPS 200S 80mm
Isover Neofloor 100 140mm
Asfalt. hydroizolácia 3mm
Železobetónová armovaná vrstva 100mm
(spevnenie pôvodnej zák. dosky)
Pôvodná základová doska 110 mm
U=0,137 W/(m²K)

Konštrukcia strechy:

Betónová krytina Bramac Tegalit
Laty+kontralaty 80mm
Poistná hydroizolácia
Plné debnenie – DHF 15mm
Steico Joist 90/360mm
(Fúkaná celulóza 52kg/m3)
OSB3 15mm
ISOCELL fólia
Isover Akuplat 50mm
Fermacell 12,5mm
U=0,099 W/(m²K)

Okná:

Slavona Solid Comfort 92 Plus

Slavona HS 92

Sklá:

Slavona CLIMATOP Lux (4Lux – 18 – 4 – 18 – 4Lux), argon
g=0,62
Ug=0,64 W/(m²K)
Slavona CLIMATOP Ultra N (4PLU-18-4-18-4PLU), argon
g=0,50
Ug=0,54 W/(m²K)
Slavona (6LUX-18-4-18-4LUX SWSU)
g=0,60
Ug=0,64 W/(m²K)

Vstupné dvere:

Slavona Solid Comfort 92 Klasic

Slavona CLIMATOP Ultra N (4PLU-18-4-18-4PLU), argon
g=0,50
Ug=0,54 W/(m²K)


Technika
Vetranie:

Zehnder ComfoAir 180 s entalpickým výmenníkom a predohrevom

Vykurovanie:

Poloakumulačné elektrické podlahové vykurovanie

Zdravotechnika:

Príprava OPV:

Logitex, fotovoltické panely s výkonom 2kW, 200L akumulačný zásobník

(teplú vodu ohrieva jednosmerný prúd)

Ekologické aspekty:

Ďažďová voda zo strechy domu je zvedená do odparovacej plochy, v ktorej je vysadená dažďová záhrada.

Vstup do domu je prestrešený extenzívnou vegetačnou strechou.

Obnoviteľné zdroje:

Fotovoltika


Návrh a stavba
Architekt/i:
Ing. arch. Katarína Bacigálová
Výrobca/dodávateľ okien:
Výrobca/dodávateľ vetrania:
Realizačná firma:
Návrh vzduchotechniky:
Ing. Juraj Očenášek
Návrh kúrenia:
Ing. Juraj Očenášek
Návrh zdravotechniky:
Ing. Juraj Očenášek

Fotogaléria