Pasívny dom: Rodinný dom Stupava

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
155.89m²
Počet bytových jednotiek:
2
Rok výstavby:
2012
Okres:
Bratislavský kraj, Malacky
Mesto:
Stupava
Typ domu:
Rodinný dom
Konštrukcia:
Drevená konštrukcia
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

V súčasnosti navrhnúť a postaviť pasívny dom nie je žiaden problém. Ja som si pri stavbe toho nášho vyskúšala niekoľko hľadísk. Bola som v pozícii architekta a investora, strážila som rozpočet, robila stavebný manažment a stavebný dozor. A vo všetkých týchto aspektoch som sa snažila hľadať a udržať rovnováhu. Náš pozemok má ideálnu S-J orientáciu, tá S je atraktívnejšia so vzrastlou zeleňou. Predná časť pozemku orientovaná na J je rovinatá, zadná sa zvažuje na S smerom k potoku. Stavbu som postavila na hranu medzi rovinou a svahom. Výzvou pre mňa ako architekta bola snaha postaviť pasívny dom, ktorý by mal zároveň architektonickú hodnotu. „Tepelnú obálku“ som riešila ako kubus s pultovou strechou. Spestrením jednoduchej hmoty je prístavba skladu, prekrytie parkovania a vstupu. Táto prístavba je „vhryznutá“ do kubusu. Hľadala som rovnováhu a kontrast zároveň pri použití materiálov, na ktorých som chcela priznať ich podstatu. A to tak, aby boli ekologické a stavba nepôsobila naturálne. Pri konštrukcii som zohľadnila pozitívnu ekologickú bilanciu. Materiálom použitým na fasáde a streche som z dôvodu pomerne jednoduchej hmoty dopriala pestrosť. Mienila som navrhnúť dom, kde sa bude prelínať idea exteriéru s interiérom. V krátkom čase som potrebovala zrealizovať kvalitnú stavbu s precíznym prevedením detailov. Voľba padla na drevostavbu a overenú firmu zaoberajúcu sa výstavou pasívnych domov. Podarilo sa?

 


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
11.4kWh/(m²a)
Vzduchová priepustnosť:
n50 = 0,39/h
Plocha tepelnoizolačnej obálky:
504.59m²
Pomer plôch: obálka/vykurovaná plocha:
3.2
Koeficient tvaru A/V:
0.68
Tepelná strata na m2:
14W/(m²)
Merná potreba primárnej energie na m2:
82kWh/(m²a)
Percento prekročenia požadovanej teploty za rok:
7.4%

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
null
Potreba primárnej energie:
null

Obálka
Stena k exteriéru:

sadrokartón

inštalačná rovina

OSB doska+ parobrzda

drevené stojky KVH

predsadený drevený rošt

medzipriestor vyplnený fúkanou celulózou

drevovláknitá doska DHF

prevetrávaná fasáda

Podlaha v styku s terénom:

drátkobetónová doska

izolácia z penového skla

Konštrukcia strechy:

sadrokartón

inštalačná rovina

OSB doska+ parozábrana

kazetový nosník (zateplená vnútorná dutina)

medzipriestor vyplnený fúkanou celulózou

paropriepustná poistná hydroizolácia

odvetraná vzduchová medzera

doskový záklop

 

Okná:

Hoblina SmartWin

drevohliníkové okno

Sklá:

trojité izolačné zasklenie

Vstupné dvere:

Hoblina SmartWin


Technika
Vetranie:

Drexel und Weiss

kompaktná jednotka Aerosmart x2

Vykurovanie:

Drexel und Weiss

kompaktná jednotka Aerosmart x2

Chladenie:

Drexel und Weiss

kompaktná jednotka Aerosmart x2

Zdravotechnika:

Drexel und Weiss

kompaktná jednotka Aerosmart x2


Návrh a stavba
Architekt/i:
Vanda Holeščáková, BLOK s.r.o.
Výrobca/dodávateľ okien:
Výrobca/dodávateľ vetrania:
Drexel und Weiss
Realizačná firma:

Fotogaléria