NED do 30 kWh/(m²a): Ponická Huta

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
132.8m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2016
Okres:
Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
Mesto:
Ponická Huta
Typ domu:
Rodinný dom
Konštrukcia:
Masívna konštrukcia
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Kompaktný dvojpodlažný rodinný dom pre mladú rodinu, situovaný do vidieckeho prostredia Podpoľania, prestrešený sedlovou strechou. Nosné murivá z vápennopieskových tvárnic hr. 200 mm, strop nad podkrovím z drevených „I“ nosníkov v 400 mm. Drevená prestrešená terasa / gánok z troch strán domu s vegetačným krytom (ešte nezrealizovaná).


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
16kWh/(m²a)
Vzduchová priepustnosť:
n50 = 0,34/h
Plocha tepelnoizolačnej obálky:
436m²
Pomer plôch: obálka/vykurovaná plocha:
3.3
Koeficient tvaru A/V:
0.7
Tepelná strata na m2:
14.4W/(m²)
Tepelná strata celkom:
1916W
Merná potreba primárnej energie na m2:
33.1kWh/(m²a)
OPV, vykurovanie a pomocná elektrina:
26.1kWh/(m²a)
CO2 - emisie:
8.6kg/(m²/a)
Merná kapacita stavby:
150Wh/(m²K)
Investičné náklady hrubá stravba:
60 000 EUR
Investičné náklady celkom:
135 000 EUR

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
null
Potreba primárnej energie:
null

Obálka
Stena k exteriéru:

vápannopieskové tvárnice Silka hr 200 mm

kontaktný zateplovací systém s EPS Grey hr 300 mm

U= 0,10 W/(m²K)

Podlaha v styku s terénom:

Podkladný betón hr 150 mm

EPS do pdláh hr 240 mm

XPS systémové rohože podlahového vykurovania hr 30 mm

poter hr 50 mm

U= 0,13 W/(m²K)

Konštrukcia strechy:

strešná krytina škridla

prevetrávaná medzera

doskový záklop hr 25 mm

minerálna vlna medzi drevenými „I“ nosníkmi Isover Unirol Plus spolu 400 mm

OSB 3 doska hr 18 mm

minerálna vlna v rošte 130 mm

PE fólia

sadrokartón

U= 0,08 W/(m²K)

Okná:

Plastové Salamander BluEvolution

Uw 0,73 W/(m²K)

Sklá:

Klima Guard premium, dištančný rámik Swisspacer V

Ug 0,50 W/(m²K)


Technika
Vetranie:

riadené vetranie

rekuperačná jednotka Venus Ready 300 AC, diagonálne protiprúdový rekuperátor s účinnosťou do 93%

Vykurovanie:

podlahové vykurovanie

tepelné čerpadlo Daikin Altherma LT 8 kW EHVH08S18CB3V + ERLQ008CV

doplnkový zdroj krb na drevo


Návrh a stavba
Architekt/i:
Ing. arch. Daniel BIzoň
Realizačná firma:
Ing. Pavel Lietava

Fotogaléria