Pasívny dom: Predajná

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
120.1m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2012
Okres:
Banskobystrický kraj, Brezno
Mesto:
Predajná
Typ domu:
Rodinný dom
Konštrukcia:
Konštrukcia s využitím slamy
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Pasívny dom postavený z ekologický materiálov: slamených panelov Ecococon s hlinenou omietkou vo vnútri a veľa dreva. Okrem toho je vykurovaný mimoriadne úsporným tepelným čerpadlom. To umožňuje dosiahnuť pasívny štandard aj v ťažších podmienkach stredného Slovenska.


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
15.2kWh/(m²a)
Vzduchová priepustnosť:
n50 = 0,14/h
Plocha tepelnoizolačnej obálky:
502m²
Pomer plôch: obálka/vykurovaná plocha:
5.17
Koeficient tvaru A/V:
0.74
Tepelná strata na m2:
13.1W/(m²)
Tepelná strata celkom:
1570W
Merná potreba primárnej energie na m2:
78kWh/(m²a)
OPV, vykurovanie a pomocná elektrina:
36kWh/(m²a)
Percento prekročenia požadovanej teploty za rok:
3%
CO2 - emisie:
9.4kg/(m²/a)
Merná kapacita stavby:
132Wh/(m²K)

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
null
Potreba primárnej energie:
null

Obálka
Stena k exteriéru:

Hlinená omietka 30mm

Slamené panely Ecococon 400mm

Vzduchotesná difúzne otovorená membrana

Drevovláknitá doska Hofatex System 100mm

Omietka /Drevený okblad zo smrekovca

Podlaha v styku s terénom:

parkety/dalžba 20mm

Betonová doska 220mm

Penové sklo 500mm

Konštrukcia strechy:

Sádrokartón

Inštalačná medzera

Parobrzda

I-nosníky 400mm

Hofatex Kombi 100mm

Plechová strecha

Okná:

Smartwin

Sklá:

Ug = 0,6, g=60-62%

Vstupné dvere:

Smartwin


Technika
Vetranie:

SmartVent s entalpickým vymenníkom

Vykurovanie:

SmartHub tepelné čerpadlo s napojením na soľankový okruh 200m. Nástenné vykurovanie – rozvod v hlinenej omietke.

Chladenie:

Nástenné chladenie – rozvod v hlinenej omietke. Chladenie zabezpečené soľankovým okruhom

Zdravotechnika:

Teplá voda zabezpečená tepelným čerpadlo SmartHub a sásobník v zásobniku 120/380l

Ekologické aspekty:

Použitie prevážne prírodných materiálov pri výstavbe


Návrh a stavba
Architekt/i:
Ing. Marián Prejsa, Mgr. art. Bjørn Kierulf
Výrobca/dodávateľ okien:
Výrobca/dodávateľ vetrania:
Výrobca/dodávateľ vykurovania:
Realizačná firma:
Mifim s.r.o.
Návrh vzduchotechniky:
Juraj Očenášek
Návrh kúrenia:
Juraj Očenášek
Návrh zdravotechniky:
Juraj Očenášek

Fotogaléria