RD Slamák

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
140m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2020
Okres:
Žilinský kraj
Mesto:
Liptovský Ján
Typ domu:
Rodinný dom
Konštrukcia:
Konštrukcia s využitím slamy
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

„Slama z okolitých polí, hlina z vlastného dvora a drevo z neďalekého lesa sú materiálmi rodinného domu, ktorý vznikol za aktívnej účasti jeho majiteľov. Cieľom bolo minimalizovať negatívne environmentálne dopady,“ hodnotila realizáciu porota v rámci aktuálneho ročníku CE ZA AR.

Dom pre mladú rodinu v Liptovskom Jáne, za ktorým stoja architekti Martin Boleš, Aleš Berec a Erika Bolešová, posunula hodnotiaca komisia medzi 24 nominovaných diel, ktoré sa budú uchádzať o hlavnú cenu v jednotlivých kategóriách.


Projekt:

Technika
Vetranie:

Pasíva rekuperácia

Vykurovanie:

Priamovýhrevné odporové káble v hlinenej stene a keramickej podlahe. Akumlačná pec.

Chladenie:

Bez chladenia.

Zdravotechnika:

Bežná inštalácia

Ekologické aspekty:

Vysoký obsah prírodných stavebých materiálov so zabudovaným CO2, nízke energetické nároky.

Obnoviteľné zdroje:

Stavebný materiál:

  • drevo
  • slama
  • hlina
  • izolácie z recyklovaného oblečenia

Energetika – výrazné solárne zisky cez presklenia


Návrh a stavba
Architekt/i:
Ing. arch. Martin Boleš, Ing. arch. Aleš Berec, Ing. arch. Erika Bolešová

Termíny prehliadok

Kto sa chce ako návštevník zúčastniť na Dňoch pasívnych domov (DPD) na Slovensku, ktoré organizuje iEPD, musí sa vopred zaregistrovať na stránke podujatia. Pri registrácii je potrebné uviesť meno a priezvisko, platný e-mail a číslo mobilného telefónu.

  • piatok, 11. November 2022, 10:00
  • piatok, 11. November 2022, 13:00

Fotogaléria