Dom A0 - s takmer nulovou potrebou energie: RD Štiavnička

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
172m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2022
Okres:
Ružomberok, Žilinský kraj
Mesto:
Štiavnička
Typ domu:
Rodinný dom
Konštrukcia:
Masívna konštrukcia
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Návrh rodinného domu pracuje s tradičným tvaroslovím, nepopierajúc atmosféru lokality. Toto tvaroslovie avšak kombinuje aj s modernými prvkami, ktoré sa objavujú napríklad v použití vikiera s plochou strechou, vegetačných striech alebo nadštandardných presklení a konštrukcií ich tienenia.

Rodinný dom je navrhnutý ako jednopodlažný s časťou dispozície v obytnom podkroví. Výška rímsy sedlovej strechy a použitie vikiera umožňuje takmer plnohodnotné využitie druhého podkrovného podlažia. Architektúra domu je tvorená tradičnou hmotou dedinského domu so sedlovou strechou a hrubozrnnou bielou omietkou, ktorá je doplnená jednopodlažným traktom s plochou vegetačnou strechou. Tento trakt je stvárnený s dreveným obkladom a plynulo nadväzuje na drevené prekrytie terasy, sauny a tieniacu pergolu pred preskleniami do jedálne. Tieniace konštrukcie sú prispôsobené na porastenie zeleňou. Prienik medzi tradičnou hmotou domu a jednopodlažným traktom s tienením je akcentovaný iným typom omietky – je tu navrhovaná štruktúrovaná omietka v hnedo-pieskovom odtieni. Strecha je navrhnutá s plechovou krytinou s minimálnym presahom.

Dispozícia rodinného domu je rozdelená vertikálne na nočnú a dennú. Tieto zóny sú prepojené jednoramenným schodiskom, nachádzajúcim sa v srdci domu – hale otvorenej cez dve podlažia, osvetlenej strešnými oknami. Na prízemí sa okrem vstupných priestorov a haly nachádza priestranná kuchyňa s jedálňou, oddeliteľná obývačka, pracovňa, kúpeľňa a technické zázemie s východom k saune. V obytnom podkroví sa nachádza nočná zóna – spálňa, dve detské izby a spoločná kúpeľňa.

Rodinný dom je navrhnutý v súlade s princípmi pasívneho domu – optimalizovaná orientácia a veľkosť presklených plôch, faktor tvaru a tienenie pergolami, ktoré eliminuje nadmerné prehrievanie v letnom období.


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
18kWh/(m²a)
Vzduchová priepustnosť:
n50 = 0,6/h

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
A0
Potreba primárnej energie:
A0

Obálka
Stena k exteriéru:

Stavba bude murovaná z vápennopieskových tehál. Nosné steny budú tvorené VP murivom hr. 200mm (pevnosť v tlaku nie menej ako 15 N/mm²) na tenkovrstvové lepidlo. Priestorové stuženie objektu v úrovni koruny stien zabezpečuje monolitická železobetónová stropná doska, resp. stužujúci veniec v rovine podkrovia.

Vonkajšie steny obytnej časti domu budú izolované tepelnou izoláciou zo šedého polystyrénu (EPSg) s hodnotou koeficientu tepelnej vodivosti ʎD=0,031 W/m.K hr. 300 mm.

Soklová izolácia bude vytiahnutá do výšky min. 300 mm nad povrch priľahlého terénu, ide o nenasiakavé  XPS s hr. 300 mm lepený PUR penou a mechanicky kotvený v hornej hrane nad terénom.

Podlaha v styku s terénom:

Založenie objektu je navrhované na monolitickej železobetónovej základovej doske hrúbky 300mm na tepelno-izolačnej vrstve z extrudovaného polystyrénu (XPS) hrúbky 240mm (2×120). Nad touto je navrhovaný cementový poter s podlahovým vykurovaním vodou a podlahové súvrstvie.

Konštrukcia strechy:

Zastrešenie jednopodlažnej časti objektu je navrhované formou plochej strechy s extenzívnou zelenou strechou uloženej na nosnej železobetónovej stropnej doske hr. 200 mm. Zastrešenie časti objektu s podkrovím bude sedlovou strechou s krytinou na báze falcovaného plechu so stojatou drážkou. Strecha vikiera bude tvorená mPVC fóliou. Nosnou konštrukciou sedlovej strechy ako aj vikiera bude drevený krov.

Tepelná izolácia plochej extenzívnej strechy je navrhovaná EPSg s ʎD=0,031 W/m.K hr. 350 mm s pevnosťou v tlaku min.100kPa. Spád je tvorený spádovými klinmi na báze EPS 150S. Hrúbka spádových klinov je 20-75 mm Priemerná výpočtová hrúbka tepelnej izolácie strechy je preto 395mm. Tepelná izolácia plochej strechy vikiera je navrhovaná minerálna vlna s ʎD=0,036 W/m.K hr. 400 mm. Spád je tvorený spádovými klinmi na báze EPS 150S. Hrúbka spádových klinov je 20-85 mm Priemerná výpočtová hrúbka tepelnej izolácie strechy je preto 450 mm. Tepelná izolácia šikmej sedlovej strechy je navrhovaná z minerálnej vlny s ʎD=0,036 W/m.K hr. 400 mm.


Technika
Vetranie:

Vetranie v objekte je navrhované nútené regulované pomocou vzduchotechnickej jednotky s rekuperáciou umiestnenej v technickej miestnosti. Jednotlivé miestnosti sú vetrané cez vzduchotechnické potrubia s výustkami prívodu čerstvého vzduchu v obytných miestnostiach. Každá obytná miestnosť má navrhované aj otváravé časti okenných konštrukcií.


Návrh a stavba
Architekt/i:
Ing. arch. Jakub Mikula, Vize Ateliér s.r.o.

Fotogaléria