Dom A0 - s takmer nulovou potrebou energie: Rodinný dom Andovce

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
135.47m²
Počet bytových jednotiek:
4
Rok výstavby:
2020
Okres:
Nové Zámky
Mesto:
Andovce, okr. Nové Zámky
Typ domu:
Rodinný dom
Konštrukcia:
Drevená konštrukcia
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Stavba je realizovaná v certifikovanom difúzne otvorenom systéme drevostavby TEPORE s použitím prírodných drevovláknitých izolácií.

Architektonické riešenie vychádza z lokality zástavby, výtvarné a plastické členenie objektu rešpektuje pri zohľadnení požiadaviek investora aj charakter zástavby okolia. Architektonicky je objekt riešený v náväznosti na určité prvky jednoduchšej modernej architektúry v kombinácií s vyhladenými a zjemnenými prvkami regionálnej architektúry. Charakteristickou črtou objektu je pravouhlé pôdorysné členenie. Povrchová úprava na objekte je materiálovo členená. Povrchová úprava fasády objektu je podľa požiadaviek investora.


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
24.59kWh/(m²a)
Vzduchová priepustnosť:
n50 = 0,394/h
Plocha tepelnoizolačnej obálky:
507.386m²
Koeficient tvaru A/V:
0.89

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
B
Potreba primárnej energie:
A0

Obálka
Stena k exteriéru:

Interiérová maľovka

Sádrovláknitá doska Rigistabil hr. 15 mm

Inštalačná predstena z KVH 40/60 vyplnená tepelnou izoláciou Steico Flex hr. 40 mm

OSB 4 doska hr. 15 mm

Nosná rámová konštrukcia z KVH hranolov 60/160

Zateplenie rámovej konštrukcie mäkkou drevovláknitou izoláciou Steico Flex hr. 160 mm

Zateplenie drevovláknitou izolačnou doskou Steico Protect hr. 100 mm

Difúzne otvorený omietkový systém Caparol/časť fasády s prevetrávaným dreveným obkladom

Podlaha v styku s terénom:

Nášľapná vrstva

Betónový poter

Reflexná separačná fólia pre systém podlahového vykurovania

Tepelná izolácia EPS 150S hr. 120 mm

Separačná fólia

Hydroizolácia z asfaltových modifikovaných pásov

Železobetónová základová doska hr. 150 mm

Konštrukcia strechy:

SDK RF – protipožiarny hr. 15 mm

Latovanie 50 x 40 mm

Parozábrana

Krov z KVH hranolov

Fúkaná drevovláknitá izolácia, hr. 400 mm

Poistná hydroizolácia

Doskový záklop

Systémové riešenie krytiny Lindab Durafrost

Okná:

Rehau Geneo 3+, šesťkomorové s izolačným trojsklom

Sklá:

izolačné trojsklo

Vstupné dvere:

BRILLIANT DESIGN – AD


Návrh a stavba
Architekt/i:
Ing.arch. Ivana Thomková - ateliér IMA
Výrobca/dodávateľ okien:
Výrobca/dodávateľ vetrania:
Výrobca/dodávateľ izolácie:
Realizačná firma:
Návrh vzduchotechniky:
Návrh kúrenia:
Ing. Ingrid Fraštacká
Návrh zdravotechniky:
Ing. Ingrid Fraštacká

Fotogaléria