Dom A0 - s takmer nulovou potrebou energie: Rodinný dom Andovce

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
135.47m²
Počet bytových jednotiek:
4
Rok výstavby:
2020
Okres:
Nové Zámky
Mesto:
Andovce, okr. Nové Zámky
Typ domu:
Rodinný dom
Konštrukcia:
Drevená konštrukcia
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Stavba je realizovaná v certifikovanom difúzne otvorenom systéme drevostavby TEPORE s použitím prírodných drevovláknitých izolácií.

Architektonické riešenie vychádza z lokality zástavby, výtvarné a plastické členenie objektu rešpektuje pri zohľadnení požiadaviek investora aj charakter zástavby okolia. Architektonicky je objekt riešený v náväznosti na určité prvky jednoduchšej modernej architektúry v kombinácií s vyhladenými a zjemnenými prvkami regionálnej architektúry. Charakteristickou črtou objektu je pravouhlé pôdorysné členenie. Povrchová úprava na objekte je materiálovo členená. Povrchová úprava fasády objektu je podľa požiadaviek investora.


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
24.59kWh/(m²a)
Vzduchová priepustnosť:
n50 = 0,394/h
Plocha tepelnoizolačnej obálky:
507.386m²
Koeficient tvaru A/V:
0.89

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
B
Potreba primárnej energie:
A0

Obálka
Stena k exteriéru:

Interiérová maľovka

Sádrovláknitá doska Rigistabil hr. 15 mm

Inštalačná predstena z KVH 40/60 vyplnená tepelnou izoláciou Steico Flex hr. 40 mm

OSB 4 doska hr. 15 mm

Nosná rámová konštrukcia z KVH hranolov 60/160

Zateplenie rámovej konštrukcie mäkkou drevovláknitou izoláciou Steico Flex hr. 160 mm

Zateplenie drevovláknitou izolačnou doskou Steico Protect hr. 100 mm

Difúzne otvorený omietkový systém Caparol/časť fasády s prevetrávaným dreveným obkladom

Podlaha v styku s terénom:

Nášľapná vrstva

Betónový poter

Reflexná separačná fólia pre systém podlahového vykurovania

Tepelná izolácia EPS 150S hr. 120 mm

Separačná fólia

Hydroizolácia z asfaltových modifikovaných pásov

Železobetónová základová doska hr. 150 mm

Konštrukcia strechy:

SDK RF – protipožiarny hr. 15 mm

Latovanie 50 x 40 mm

Parozábrana

Krov z KVH hranolov

Fúkaná drevovláknitá izolácia, hr. 400 mm

Poistná hydroizolácia

Doskový záklop

Systémové riešenie krytiny Lindab Durafrost

Okná:

Rehau Geneo 3+, šesťkomorové s izolačným trojsklom

Sklá:

izolačné trojsklo

Vstupné dvere:

BRILLIANT DESIGN – AD


Návrh a stavba
Architekt/i:
Ing.arch. Ivana Thomková - ateliér IMA
Výrobca/dodávateľ okien:
Výrobca/dodávateľ vetrania:
Výrobca/dodávateľ izolácie:
Realizačná firma:
Návrh vzduchotechniky:
Návrh kúrenia:
Ing. Ingrid Fraštacká
Návrh zdravotechniky:
Ing. Ingrid Fraštacká

Termíny prehliadok

Kto sa chce ako návštevník zúčastniť na Dňoch pasívnych domov (DPD) na Slovensku, ktoré organizuje iEPD, musí sa vopred zaregistrovať na stránke podujatia. Pri registrácii je potrebné uviesť meno a priezvisko, platný e-mail a číslo mobilného telefónu.

  • sobota, 13. November 2021, 09:00
  • sobota, 13. November 2021, 09:00
  • sobota, 13. November 2021, 10:00
  • sobota, 13. November 2021, 11:00

Fotogaléria