NED do 30 kWh/(m²a): Rodinný dom Graniar MM

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
205m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2020
Okres:
Banská Bystrica
Mesto:
Banská Bystrica
Typ domu:
Rozostavaná stavba
Konštrukcia:
Drevená konštrukcia, Zmiešaná konštrukcia
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Jednopodlažný rodinný dom s pivnicou v novej rezidenčnej štvrti Graniar – Banská Bystrica. Drevostavba.


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
22kWh/(m²a)

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
A0
Potreba primárnej energie:
null

Obálka
Stena k exteriéru:
 • SDK RIGIPS ActivAir, hr. 12,5cm
 • SDK RIGIPS ActivAir, hr. 12,5cm8.0cm inštalačná medzera 80 mm vyplnená tep. izoláciou STEICO – STEICOFLEX hr. 80 mm
 • vzduchotesná rovina, ISOCELL OKO NATUR – prelepená na spojoch
 • nosný a prvok OSB doska Eco 3, pero- drážka
 • stĺpiková nosná konštrukcia STEICO wall 60 x 300 mm, vyplnená izoláciou Celulóza ISOCELL
 • Steico drevovláknitá doska na pero a  drážku hr. 100 mm
 • zvislé latovanie 40x40mm
 • montážne latovanie 40x40mm
 • Rhombus – drevený fasádny obklad, Sibírsky smrekovec
Podlaha v styku s terénom:
 • nášl. vrtsva (ker. dlažba, parkety)
 • bet. mazanina / podl. kúrenie
 • systémová doska + podlahový polystyrén S 100
 • geotextília
 • hydroizolácia HYDROBIT S60 1x
 • základová žb doska
 • penosklo
 • štrkové lôžko
 • rastlý terén, alt. zhutnený násyp
Konštrukcia strechy:
 • skladby zelenej strechy
 • skladby strešnej fólie Fatrafol + geotext. 300 g/ m2 s ochranou proti prerastaniu koreňou
  10-0cm spádová vrstva – strešný EPS
 • 2.5cm OSB doska Eco 3 hr. 25 mm
 • 50.0cm nosná konštrukcia strechy STEICO Joist SJ 90 hr. 500 mm / výplň izoláciou – celulóza ISOCELL
 • 1.5cm OSB doska 15 mm na P+D
 • – fólia AIR stop VAP ISOCELL 180 g/ m2 prelepená na spojoch páskou ISOCELL AIR STOP Flex
 • inštalačná medzera pre vedenie sietí a  rozvodu núteného vetrania 200 mm
 • dvojitá konšt.CD UD pre sadrokartón 70 mm
 • sadrokartón RF hr. 15 mm / alter. Studio Line Plus Ladenburger hr. 46 mm

Návrh a stavba
Architekt/i:
Rastislav Maličký
Výrobca/dodávateľ okien:
Makrowin
Realizačná firma:
Návrh kúrenia:
Pavol Míša
Návrh zdravotechniky:
Pavol Míša

Fotogaléria