NED do 30 kWh/(m²a): Rodinný dom Graniar MM

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
205m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2020
Okres:
Banská Bystrica
Mesto:
Banská Bystrica
Typ domu:
Rozostavaná stavba
Konštrukcia:
Drevená konštrukcia, Zmiešaná konštrukcia
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Jednopodlažný rodinný dom s pivnicou v novej rezidenčnej štvrti Graniar – Banská Bystrica. Drevostavba.


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
22kWh/(m²a)

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
A0
Potreba primárnej energie:
null

Obálka
Stena k exteriéru:
 • SDK RIGIPS ActivAir, hr. 12,5cm
 • SDK RIGIPS ActivAir, hr. 12,5cm8.0cm inštalačná medzera 80 mm vyplnená tep. izoláciou STEICO – STEICOFLEX hr. 80 mm
 • vzduchotesná rovina, ISOCELL OKO NATUR – prelepená na spojoch
 • nosný a prvok OSB doska Eco 3, pero- drážka
 • stĺpiková nosná konštrukcia STEICO wall 60 x 300 mm, vyplnená izoláciou Celulóza ISOCELL
 • Steico drevovláknitá doska na pero a  drážku hr. 100 mm
 • zvislé latovanie 40x40mm
 • montážne latovanie 40x40mm
 • Rhombus – drevený fasádny obklad, Sibírsky smrekovec
Podlaha v styku s terénom:
 • nášl. vrtsva (ker. dlažba, parkety)
 • bet. mazanina / podl. kúrenie
 • systémová doska + podlahový polystyrén S 100
 • geotextília
 • hydroizolácia HYDROBIT S60 1x
 • základová žb doska
 • penosklo
 • štrkové lôžko
 • rastlý terén, alt. zhutnený násyp
Konštrukcia strechy:
 • skladby zelenej strechy
 • skladby strešnej fólie Fatrafol + geotext. 300 g/ m2 s ochranou proti prerastaniu koreňou
  10-0cm spádová vrstva – strešný EPS
 • 2.5cm OSB doska Eco 3 hr. 25 mm
 • 50.0cm nosná konštrukcia strechy STEICO Joist SJ 90 hr. 500 mm / výplň izoláciou – celulóza ISOCELL
 • 1.5cm OSB doska 15 mm na P+D
 • – fólia AIR stop VAP ISOCELL 180 g/ m2 prelepená na spojoch páskou ISOCELL AIR STOP Flex
 • inštalačná medzera pre vedenie sietí a  rozvodu núteného vetrania 200 mm
 • dvojitá konšt.CD UD pre sadrokartón 70 mm
 • sadrokartón RF hr. 15 mm / alter. Studio Line Plus Ladenburger hr. 46 mm

Návrh a stavba
Architekt/i:
Rastislav Maličký
Výrobca/dodávateľ okien:
Makrowin
Realizačná firma:
Návrh kúrenia:
Pavol Míša
Návrh zdravotechniky:
Pavol Míša

Termíny prehliadok

Kto sa chce ako návštevník zúčastniť na Dňoch pasívnych domov (DPD) na Slovensku, ktoré organizuje iEPD, musí sa vopred zaregistrovať na stránke podujatia. Pri registrácii je potrebné uviesť meno a priezvisko, platný e-mail a číslo mobilného telefónu.

 • sobota, 13. November 2021, 13:00
 • sobota, 13. November 2021, 14:00

Fotogaléria