Plusový dom: Rodinný dom – Krasňany

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
110.2m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2022
Okres:
Žilina
Mesto:
Krasňany, okr. Žilina
Typ domu:
Rodinný dom
Konštrukcia:
Drevená konštrukcia, Konštrukcia s využitím slamy
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Stavba je realizovaná v certifikovanom difúzne otvorenom systéme TEPORE. V obvodových stenách je ako izolácia použitá fúkaná slamenná izolácia. Izoláciu strechy tvorí fúkaná drevovláknitá izolácia.

Z hľadiska architektonického je navrhovaný objekt tvaru kvádra s rozmermi 15,4m x 8,3m. Nosnú časť stavby tvoria I-nosníky kde v obvodových stenách je použitý nosník s hrúbkou 300mm a na streche sú nosníky s hrúbkou 400mm. V interiéri máme dva rôzne typy konštrukcie interiérových stien. Prvý typ tvoria priečky s KVH hranolov. Druhý typ priečok je z nepálenej tehly, ktorá je finálne omietaná systémom hlinených omietok. Zdrojom energie pre vykurovanie, ohrev TÚV a celkové fungovanie domu sú fotovoltické panely.


Projekt:
IMB ateliér, s.r.o.

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
20kWh/(m²a)
Vzduchová priepustnosť:
n50 = 0,23/h
Plocha tepelnoizolačnej obálky:
469.47m²
Pomer plôch: obálka/vykurovaná plocha:
4.3
Koeficient tvaru A/V:
0.48
Tepelná strata na m2:
18W/(m²)
Tepelná strata celkom:
2363W
Merná potreba primárnej energie na m2:
116kWh/(m²a)
OPV, vykurovanie a pomocná elektrina:
79kWh/(m²a)
Percento prekročenia požadovanej teploty za rok:
0.7%

Obálka
Stena k exteriéru:

Interiérová maľovka

Sádrovláknitá doska Rigistabil hr. 15 mm

Inštalačná predstena z KVH 40/60 vyplnená tepelnou izoláciou Steico Flex hr. 40 mm

OSB 4 doska hr. 15 mm

Nosná rámová konštrukcia z I-nosníkov, hr. 300mm

Zateplenie rámovej konštrukcie fúkanou slamennou izoláciou, hr. 300 mm

Zateplenie drevovláknitou izolačnou doskou, hr. 100 mm

Difúzne otvorený omietkový systém Caparol

Konštrukcia strechy:

SDK RF – protipožiarny hr. 15 mm (alt. Rigips Rigitone)

Latovanie 50 x 40 mm

Parozábrana

OSB4 doska hr.15mm

Konštrukcia strechy z I-nosníkov, hr. 400mm

Fúkaná drevovláknitá izolácia, hr. 400 mm

OSB3 doska hr.22mm

Spádový EPS

Firestone Rubbercover

Okná:

Hoblina Smartwin Compact V


Návrh a stavba
Architekt/i:
Ing. Marek Babušík
Výrobca/dodávateľ okien:
Výrobca/dodávateľ izolácie:
Realizačná firma:

Termíny prehliadok

Kto sa chce ako návštevník zúčastniť na Dňoch pasívnych domov (DPD) na Slovensku, ktoré organizuje iEPD, musí sa vopred zaregistrovať na stránke podujatia. Pri registrácii je potrebné uviesť meno a priezvisko, platný e-mail a číslo mobilného telefónu.

  • sobota, 12. November 2022, 09:00
  • sobota, 12. November 2022, 10:00
  • sobota, 12. November 2022, 11:00

Fotogaléria