NED do 30 kWh/(m²a): Rodinný dom Ľubietová

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
120m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2015
Okres:
Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
Mesto:
Ľubietová
Typ domu:
Rodinný dom
Konštrukcia:
Zmiešaná konštrukcia
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Rodinný dom v takmer pasívnom štandarte, pripravný na bývanie.


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
16kWh/(m²a)
Vzduchová priepustnosť:
n50 = 0,5/h
Plocha tepelnoizolačnej obálky:
394m²
Pomer plôch: obálka/vykurovaná plocha:
3.28
Koeficient tvaru A/V:
0.676
Tepelná strata na m2:
13W/(m²)
Tepelná strata celkom:
1546W
Merná potreba primárnej energie na m2:
63kWh/(m²a)
OPV, vykurovanie a pomocná elektrina:
28.5kWh/(m²a)
Percento prekročenia požadovanej teploty za rok:
7.7%
Investičné náklady celkom:
100 000 EUR

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
null
Potreba primárnej energie:
null

Obálka
Stena k exteriéru:

Vonkajšia omietka 15mm
EPS 300mm
Vápennopiesková tehla 180mm
Vnútorná hlinená omietka 25mm

Podlaha v styku s terénom:

Marmoleum
Anhydrit 50mm
EPS podlahový, 250mm
Železobetónová doska 150mm

Konštrukcia strechy:

Tegalit Protegon
Laťovanie, kontralaťovanie
Puren 0.022, 200mm
pohľadový CLT panel 140mm

Okná:

Internorm Thermopasssiv KF400, hliníkovo-plastové

Sklá:

Internorm Solar +, Light

Vstupné dvere:

Hormann Thermosafe


Technika
Vetranie:

Vetranie s rekuperáciou tepla Paul Climos F200.

Vykurovanie:

Stenové vykurovacie kapilárne rohože Infraclima. Primárnym zdrojom tepla je ťažká centrálne umiestnená kachlová pec. Systém kapilárnych rohoží zabezpečuje dokonalejšiu distribúciu tepla do celého domu.

Chladenie:

Možnosť stenového chladenia prostredníctvom kapilárnych rohoží Infraclima. Vzhľadom na nízku pravdepodobnosť letného prehrievania masívnej stavby nie je chladiaci výmenník inštalovaný.

Obnoviteľné zdroje:

Ťažká kachlová pec na tuhé palivo.


Návrh a stavba
Architekt/i:
Ing. arch. Tomáš Tornyos
Výrobca/dodávateľ okien:
Výrobca/dodávateľ vetrania:
Výrobca/dodávateľ vykurovania:
Výrobca/dodávateľ izolácie:
STO (Isover)

Fotogaléria