Rodinný dom Stupava

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
107.51m²
Počet bytových jednotiek:
4
Rok výstavby:
2020
Okres:
Malacky
Mesto:
Stupava, okr. Malacky
Typ domu:
Rozostavaná stavba
Konštrukcia:
Drevená konštrukcia
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Stavba je realizovaná v certifikovanom difúzne otvorenom systéme drevostavby s použitím prírodných drevovláknitých izolácií STEICO.

Z hľadiska architektonického je navrhovaný objekt tvaru „L“ s výškovými rozdielmi v strešnej rovine na umocnenie moderného architektonického výrazu. Použité sú dva typy striech –  plochá a  sedlová. Na objekte sú uplatnené moderné princípy pre tvarovania objemov, umiestňovania otvorov a  využívaní materiálov. Svojím objemom a charakterom sa objekt vhodne začleňuje do okolitej zástavby. Farebné riešenie rešpektuje architektonicko-estetické kritériá, ktoré sú kladené na súdobú architektúru individuálnej výstavby rodinných domov.


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
39.12kWh/(m²a)
Plocha tepelnoizolačnej obálky:
535.14m²
Koeficient tvaru A/V:
0.96
Merná potreba primárnej energie na m2:
46.36kWh/(m²a)

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
A
Potreba primárnej energie:
A1

Obálka
Stena k exteriéru:

Interiérová maľovka

Sádrovláknitá doska Rigistabil hr. 15 mm

Inštalačná predstena z KVH 40/60 vyplnená tepelnou izoláciou Steico Flex hr. 40 mm

OSB 4 doska hr. 15 mm

Nosná rámová konštrukcia z KVH hranolov 60/160

Zateplenie rámovej konštrukcie mäkkou drevovláknitou izoláciou Steico Flex hr. 160 mm

Zateplenie drevovláknitou izolačnou doskou Steico Protect hr. 100 mm

Difúzne otvorený omietkový systém Caparol

Podlaha v styku s terénom:

Nášľapná vrstva

Betónový poter

Reflexná separačná fólia pre systém podlahového vykurovania

Tepelná izolácia EPS 150S hr. 150 mm

Separačná fólia

Hydroizolácia z asfaltových modifikovaných pásov

Železobetónová základová doska hr. 150 mm

Konštrukcia strechy:

Projekt rodinného domu svojou kombináciou plochej a sedlovej strechy ideálne zapadá do vidieckeho prostredia, do ktorého je osadený. Výškové rozdiely v strešnej rovine vhodne dopĺňajú členitý pôdorys.

  • Strecha 1

SDK doska protipožiarna hr. 15 mm

Konštrukcia SDK so vzduchovou medzerou

Latovanie z  hranolov 50/40

Parozábrana

Nosný systém z KVH hranolov 240/80 vyplnený fúkanou drevovláknitou tepelnou izoláciou Steico Zell hr. 240 mm

Záklop z OSB 3 dosky hr. 22 mm

Nadkrokvová tepelná izolácia Steico Universal hr. 60 mm

Spádová vrstva EPS 150 S

Hydroizolačná fólia

Štrkový zásyp

  • Strecha 2

SDK doska protipožiarna hr. 15 mm

Konštrukcia SDK so vzduchovou medzerou

Latovanie z hranolov 50/40

Parozábrana

Nosný systém z KVH hranolov 240/80 vyplnený fúkanou drevovláknitou tepelnou izoláciou Steico Zell hr. 240 mm

Nadkrokvová tepelná izolácia Steico Universal hr. 60 mm

Poistná hydroizolácia

Kontralatovanie a latovanie

Betónová strešná krytina

Okná:

Rehau Geneo 3+, šesťkomorové s izolačným trojsklom

Sklá:

izolačné trojsklo


Technika
Vykurovanie:

Zdrojom tepla na vykurovanie rodinného domu je plynový kondenzačný kotol Protherm Tiger Condens. Vykurovacia sústava je nízkoteplotná s odovzdávaním tepla do priestoru sálavým spôsobom podlahovým vykurovaním. Doplnkovým zdrojom tepla je krbová vložka na drevo umiestnená  v obývacej izbe.


Návrh a stavba
Architekt/i:
Ing. Martin Jakubov
Výrobca/dodávateľ okien:
Výrobca/dodávateľ izolácie:
Realizačná firma:
Návrh vzduchotechniky:
Návrh kúrenia:
Ing. Juraj Herda - H_pro s.r.o.
Návrh zdravotechniky:
Ing. Juraj Herda - H_pro s.r.o.

Fotogaléria