NED do 30 kWh/(m²a): Rodinný dom Vajnory

Certifikát PHI:
Nie
Rok výstavby:
2022
Okres:
Bratislava III, Bratislavský kraj
Mesto:
Vajnory
Typ domu:
Rodinný dom
Konštrukcia:
Konštrukcia s využitím slamy
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Projekt:

Údaje PHPP
Vzduchová priepustnosť:
n50 = 0,6/h

Obálka
Stena k exteriéru:
Omietkový systém / Drevený obklad
Drevovláknita doska 100mm
Vzduchotesná difúzne otvorená membrána
Slamené panely Ecococon 400mm
SDK / Hlinené omietky
Podlaha v styku s terénom:

Parkety 20mm
Betónová doska 200mm
(Vzduchotesná rovina)
Penové sklo 400mm
Pôvodná zemina

Konštrukcia strechy:

Extenzívny substrát 60mm
Drenážna geotextília 22mm
EPDM fólia
i-Profil + fúkaná celulóza 300mm
(šikmá str. priehradový vazník + fúkaná celulóza)
Airstop 1500 parozábrana
Riedky doskový záklop
Protipožiarny sádrokartón

Okná:

Smartwin

Sklá:

Ug = 0,6, g=60-62%

Vstupné dvere:

Smartwin


Návrh a stavba
Architekt/i:
Zuzana Kierulfová, Bjorn Kierulf
Výrobca/dodávateľ okien:
Realizačná firma:
Návrh vzduchotechniky:
Návrh kúrenia:
Návrh zdravotechniky:

Fotogaléria