Pasívny dom: Šamorín

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
142.5m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2013
Okres:
Dunajská Streda, Trnavský kraj
Mesto:
Šamorín
Typ domu:
Rodinný dom
Konštrukcia:
Masívna konštrukcia
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Jednoduchá vápennopiesková stavba s príjemným otvoreným prízemím a dobrou solárnou orientáciou. Tepelné čerpadlo napojené na hĺbkový vrt zabezpečí efektívne vykurovanie a pasívne chladenie v lete.


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
9.5kWh/(m²a)
Vzduchová priepustnosť:
n50 = 0,14/h
Plocha tepelnoizolačnej obálky:
512m²
Pomer plôch: obálka/vykurovaná plocha:
3.6
Koeficient tvaru A/V:
0.8
Tepelná strata na m2:
12.9W/(m²)
Tepelná strata celkom:
1832W
Merná potreba primárnej energie na m2:
62kWh/(m²a)
OPV, vykurovanie a pomocná elektrina:
26kWh/(m²a)
CO2 - emisie:
6.8kg/(m²/a)
Merná kapacita stavby:
204Wh/(m²K)

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
null
Potreba primárnej energie:
null

Obálka
Stena k exteriéru:

Omietka 10mm

Vapennopiesková tehla 175mm

EPS 300mm

Omietka

Podlaha v styku s terénom:

Parkety/dalžba 20mm

Betonová doska 220mm

Penové sklo 500mm

Konštrukcia strechy:

Omietka

Betonová doska 200mm

Hydroizolácia/parozábrana

EPS 400mm

OSB 15mm

EPDM 1,5mm

Štrk 60mm

Okná:

Smartwin

Sklá:

Ug = 0,5, g=51%

Vstupné dvere:

Smartwin


Technika
Vetranie:

SmartVent s entalpickým vymenníkom

Vykurovanie:

SmartHub tepelné čerpadlo s napojením na hlbkový vrt 2x 30m. Temperované betonové stropy.

Chladenie:

Temperované stropy na oboch poschodiach – chladenie zabezpečené soľankovým okruhom

Zdravotechnika:

Teplá voda zabezpečená tepelným čerpadlo SmartHub a sásobník v zásobniku 120/380l


Návrh a stavba
Architekt/i:
Ing. arch. Katarína Bacigálová, Mgr. art. Bjørn Kierulf
Výrobca/dodávateľ okien:
Výrobca/dodávateľ vetrania:
Výrobca/dodávateľ vykurovania:
Realizačná firma:
Mifim s.r.o.
Návrh vzduchotechniky:
Juraj Očenášek
Návrh kúrenia:
Juraj Očenášek
Návrh zdravotechniky:
Juraj Očenášek