Pasívny dom: Senec

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
146.9m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2012
Okres:
Bratislavský kraj, Senec
Mesto:
Senec
Typ domu:
Rodinný dom
Konštrukcia:
Masívna konštrukcia
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Počiatočným orieškom bolo hmotové členenie stavby. Na vybranom pozemku už bola hotová základová doska určená pre Bungalov, ktorý zámeru vôbec nevyhovoval. Bola príliš malá na jednopodlažný doma a príliš veľká na dve plné podlažia.  Preto sme sa rozhodli urobiť niečo iné, čo sa svojou mierkou začlení do okolia, no zároveň zostane samo sebou. Hrubá stavba bola vymurovaná z vápennopieskových tehál. Zvláštnosťou sú vikiere ktoré sú dôkladne izolované PUR doskami. Pec Wodtke a solárne panely zabezpečujú vykurovanie a teplú vodu.


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
13.9kWh/(m²a)
Vzduchová priepustnosť:
n50 = 0,26/h
Plocha tepelnoizolačnej obálky:
485m²
Pomer plôch: obálka/vykurovaná plocha:
3.3
Koeficient tvaru A/V:
0.67
Tepelná strata na m2:
13.6W/(m²)
Tepelná strata celkom:
1999W
Merná potreba primárnej energie na m2:
54kWh/(m²a)
OPV, vykurovanie a pomocná elektrina:
19kWh/(m²a)
Percento prekročenia požadovanej teploty za rok:
1%
CO2 - emisie:
5kg/(m²/a)
Merná kapacita stavby:
204Wh/(m²K)

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
null
Potreba primárnej energie:
null

Obálka
Stena k exteriéru:

Stena k exteriéru:

Omietka 10mm

Vapennopiesková tehla 175mm

EPS 250mm + 50mm Minerálna vlna

Omietka

Podlaha v styku s terénom:

parkety/dalžba 20mm

Betonový poter 50mm

EPS 200mm

Hhydroizolácia

Pôvodná základová doska

Konštrukcia strechy:

Sádrokartón

Inštalačná medzera

Parozábrana

I nosníky 360mm s fúkanou celulózou

Záklop DHF 15mm

Škrídla

Okná:

Smartwin

Sklá:

Ug = 0,5, g=51%

Vstupné dvere:

Smartwin


Technika
Vetranie:

Paul Santos 370 s predohrevom/chladením soľánkovým okruhom

Vykurovanie:

Vykurovanie pecou Wodtke Giro KK 51 ktoré odovzdá väčšinu tepla do 500l zásobníka. Temperované stropy na prízemí a sádrovláknité vykurovacie panely na poschodí

Chladenie:

Temperované stropy na prízemí a sádrovláknité vykurovacie panely na poschodí – chladenie zabezpečené soľankovým okruhom

Zdravotechnika:

Teplá voda zabezpečená termickým solárnými panelmi vo výmere 6m2 napojené na 500l zásobník

Ekologické aspekty:

Zelená strecha na prístavbe a použitie celulózy na izoláciu v streche. Celkovo ceľmi nízka spotreba primárnej energie.

Obnoviteľné zdroje:

Thermické solárne panely 6m2


Návrh a stavba
Architekt/i:
Ing. arch. Katarína Bacigálová, Mgr. art. Bjørn Kierulf
Výrobca/dodávateľ okien:
Výrobca/dodávateľ vetrania:
Realizačná firma:
Mifim s.r.o.
Návrh vzduchotechniky:
Juraj Očenášek
Návrh kúrenia:
Juraj Očenášek
Návrh zdravotechniky:
Juraj Očenášek

Fotogaléria