Pasívny dom: Slovenská Ľupča

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
132.5m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2014
Okres:
Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
Mesto:
Slovenská Ľupča
Typ domu:
Rodinný dom
Konštrukcia:
Masívna konštrukcia
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Orientácia a šírka pozemku sa pre koncepciu pasívneho domu javili nepriaznivé: JV (ulica) – SZ (záhrada), šírka 21m, susedný tieniaci objekt, vzadu pozemok navyše zalomený. Tieto faktory viedli k voľbe pozdĺžnej zalomenej hmoty, ktorá umožňuje orientáciu okien na juh do bočnej časti pozemku, a to pri dostatočnom odstupe od suseda. Ustúpené 2np umožňuje dlhšie preslnenie a vyhýba sa tieneniu od susedného objektu ešte o niečo viac než 1np. Zároveň dom rešpektuje uličnú čiaru a umožňuje pekné priame výhľady do záhrady. Dispozičnou špecialitkou tohto domu je vstup a zádverie, cez ktoré je interiérovým otvárateľným presklením sekundárne presvetlená kuchyňa. Toto, veríme, vytvorí zo vstupných častí príjemné živé miesto pre komunikáciu a posedenie – niečo medzi verandou, gankom a zádverím.


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
14.9kWh/(m²a)
Vzduchová priepustnosť:
n50 = 0,6/h
Plocha tepelnoizolačnej obálky:
538.85m²
Pomer plôch: obálka/vykurovaná plocha:
4.07
Koeficient tvaru A/V:
0.8
Tepelná strata na m2:
15.4W/(m²)
Tepelná strata celkom:
2046W
Merná potreba primárnej energie na m2:
80kWh/(m²a)
OPV, vykurovanie a pomocná elektrina:
41.1kWh/(m²a)
CO2 - emisie:
10.8kg/(m²/a)
Merná kapacita stavby:
204Wh/(m²K)

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
null
Potreba primárnej energie:
null

Obálka
Stena k exteriéru:

Omietka 10mm

Vapennopiesková tehla 175mm

Neopor 300mm

Omietka 7mm (2np drevený obklad)

Podlaha v styku s terénom:

Parkety/dalžba 20mm

Betonová doska 240mm

Penové sklo 500mm

Konštrukcia strechy:

Omietka 10mm

Železobétónová doska s použitím filigránových stropných panelov 220mm

Asfaltové pásy

EPS 400mm

EPDM

Extenzívna zelená strecha 60mm

Okná:

Smartwin

Sklá:

Ug = 0,5, g=51%

Vstupné dvere:

Smartwin


Technika
Vetranie:

SmartVent s entalpickým vymenníkom

Vykurovanie:

SmartHub tepelné čerpadlo s napojením na zemný plošný kolektor s celkovou dĺžkou 200m. Temperované betonové stropy.

Chladenie:

Temperované stropy na oboch poschodiach – chladenie zabezpečené soľankovým okruhom.

Zdravotechnika:

Teplá voda zabezpečená tepelným čerpadlo SmartHub a zásobník v zásobniku 120/380l


Návrh a stavba
Architekt/i:
Ing. arch. Jana Kramáriková, Mgr. art. Bjørn Kierulf
Výrobca/dodávateľ okien:
Výrobca/dodávateľ vetrania:
Výrobca/dodávateľ vykurovania:
Realizačná firma:
Návrh vzduchotechniky:
Juraj Očenášek
Návrh kúrenia:
Juraj Očenášek
Návrh zdravotechniky:
Juraj Očenášek

Fotogaléria