Pasívny dom: Spišská Sobota

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
155.2m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2013
Okres:
Poprad, Prešovský kraj
Mesto:
Spišská Sobota
Typ domu:
Rodinný dom
Konštrukcia:
Drevená konštrukcia
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Milý domček s oblými rohmi ktorý vyzerá menší ako v skutočnosti je. Veľmi efektívne navrhnutý pomer obálky k úžitkovej ploche a veľké okná presne na juh zabezpečujú veľmi nízku mernú potrebu tepla na vykurovanie. Vo vnútri je dom omietaný hlinenými omietkami.


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
9.1kWh/(m²a)
Vzduchová priepustnosť:
n50 = 0,15/h
Plocha tepelnoizolačnej obálky:
465m²
Pomer plôch: obálka/vykurovaná plocha:
2.99
Koeficient tvaru A/V:
0.66
Tepelná strata na m2:
12.5W/(m²)
Tepelná strata celkom:
1947W
Merná potreba primárnej energie na m2:
61kWh/(m²a)
OPV, vykurovanie a pomocná elektrina:
26kWh/(m²a)
CO2 - emisie:
6.2kg/(m²/a)
Merná kapacita stavby:
132Wh/(m²K)

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
null
Potreba primárnej energie:
null

Obálka
Stena k exteriéru:

Hlinená omietka 30mm

Lignotrend Uni 3S 110mm

I nosníky 360mm s fúkanou celulózou

Drevovlákitá doska Hofatex System 40mm

Drevený obklad

Podlaha v styku s terénom:

parkety/dalžba 20mm

Betonová doska 220mm

Penové sklo 500mm

Konštrukcia strechy:

Drevený obklad

Inštalačná medzera

Parobrzda Proclima Intello

Väzník s fúkanou celulózou 400mm

Plechová strecha Rheinzink

Okná:

Smartwin

Sklá:

Ug = 0,52, g=52%

Vstupné dvere:

Smartwin


Technika
Vetranie:

SmartVent s entalpickým vymenníkom

Vykurovanie:

SmartHub tepelné čerpadlo napojená na 200m soľankový okruh. Stenové vykurovanie.

Chladenie:

SmartHub pasívne chladenie pomocou 200m soľankového okruhu. Stenové chladenie.

Zdravotechnika:

SmartHub tepelné čerpadlo napojená na 200m soľankový okruh. Zásobník v zásobníku 120/380

Ekologické aspekty:

Prevážne použitie prírodných materiálov


Návrh a stavba
Architekt/i:
Ing. Marián Prejsa, Mgr. art. Bjørn Kierulf
Výrobca/dodávateľ okien:
Výrobca/dodávateľ vetrania:
Výrobca/dodávateľ vykurovania:
Návrh vzduchotechniky:
Juraj Očenášek
Návrh kúrenia:
Juraj Očenášek
Návrh zdravotechniky:
Juraj Očenášek