NED do 30 kWh/(m²a): Stupava 3

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
140m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2018
Okres:
Bratislavský kraj, Malacky
Mesto:
Stupava
Typ domu:
Rodinný dom
Konštrukcia:
Konštrukcia s využitím slamy
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
18kWh/(m²a)
Vzduchová priepustnosť:
n50 = 0,6/h
Plocha tepelnoizolačnej obálky:
554m²
Pomer plôch: obálka/vykurovaná plocha:
3.95
Koeficient tvaru A/V:
0.72
Tepelná strata na m2:
14.8W/(m²)
Tepelná strata celkom:
2070W
Merná potreba primárnej energie na m2:
77kWh/(m²a)

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
A0
Potreba primárnej energie:
A0

Obálka
Stena k exteriéru:

Omietkový systém

Drevovláknita doska 100mm

Slamené panely EcoCocon

SDK/Hlinené omietky


Technika
Vetranie:

Pichler PKOM 4

Vykurovanie:

Pichler PKOM 4

Chladenie:

Pichler PKOM 4

Zdravotechnika:

Pichler PKOM 4

Ekologické aspekty:

Použitie ekologických slamených panelov EcoCocon na konštrukciu vonkajších stenách. Extensívna zelená strecha.


Návrh a stavba
Architekt/i:
Marián Prejsa, Bjørn Kierulf
Výrobca/dodávateľ okien:
Realizačná firma:
Návrh vzduchotechniky:
Návrh kúrenia:
Návrh zdravotechniky:

Fotogaléria