Pasívny dom: Stupava

Certifikát PHI:
Áno
Úžitková plocha:
172.3m²
Počet bytových jednotiek:
2
Rok výstavby:
2008
Okres:
Bratislavský kraj, Malacky
Mesto:
Stupava
Typ domu:
Rodinný dom
Konštrukcia:
Drevená konštrukcia
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Prvý pasívny dom z dielne Createrra. Dom bol oficiálne certifikovaný ako prvý pasívny dom na Slovensku podľa kritérii PHI v Darmstadte v roku 2010. Pri Blower door teste sme namerali prvý krát na Slovensku hodnotu pod 0,6, a síce n50=0,46 1/h


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
15.3kWh/(m²a)
Vzduchová priepustnosť:
n50 = 0,46/h
Plocha tepelnoizolačnej obálky:
515m²
Pomer plôch: obálka/vykurovaná plocha:
2.99
Koeficient tvaru A/V:
0.74
Tepelná strata na m2:
13W/(m²)
Tepelná strata celkom:
2245W
Merná potreba primárnej energie na m2:
94kWh/(m²a)
OPV, vykurovanie a pomocná elektrina:
29kWh/(m²a)
Percento prekročenia požadovanej teploty za rok:
9%
CO2 - emisie:
7.2kg/(m²/a)
Merná kapacita stavby:
132Wh/(m²K)

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
null
Potreba primárnej energie:
null

Obálka
Stena k exteriéru:

Hlinená omietka 25mm

Nepálené tehly na kant 65mm

OSB doska 15mm (Vzduchotesná rovina)

Lahké stojky Lignotrend U*psi s celulózu 360mm

Drevovláknitá doska 52mm/resp. 35mm

Omietka/Odvetraný dubový obklad

U-hodnota: 0.101 W/(m2K))

Podlaha v styku s terénom:

Parkety 20mm

Kročajová izolácia 3mm

Poter 50mm

Podlahový polystyrén 250mm

Betonová doska 120mm

(Vzduchotesná rovina)

U-hodnota: 0.135 W/(m2K)

Konštrukcia strechy:

Tatranský profil

Vzduchová medzera

Protipožiarny sádrokartón

OSB doska 15mm

Väznik s izoláciou z celulózy 360mm

Drevovláknita doska 22mm

Škrídla

U-hodnota: 0.080 W/(m2K)

Okná:

Výrobca Janošík: Drevené okna 92mm Softline so zužením rámom

Sklá:

Ug = 0,59 W/(m²K), g=50%

Vstupné dvere:

Výrobca Janošík: Drevené dvere s PU jadrom


Technika
Vetranie:

Drexel & Weiss, kompaktna jednotka Aerosmar XLS, predohrev soľankou

Vykurovanie:

Drexel & Weiss, kompaktna jednotka Aerosmar XLS, 200 soľankový okruh, nástenné vykurovanie  v rámci hlinenej omietky

Chladenie:

Drexel & Weiss, kompaktna jednotka Aerosmar XLS – pasívne chladenie soľankou

Zdravotechnika:

Drexel & Weiss, kompaktná jednotka Aerosmar XLS

Ekologické aspekty:

Použitie prevažne prírodných materiálov


Návrh a stavba
Architekt/i:
Ing. arch. Zuzana Kierulfová, Mgr. art. Bjørn Kierulf, Ing. Marián Prejsa
Výrobca/dodávateľ okien:
Výrobca/dodávateľ vetrania:
Výrobca/dodávateľ vykurovania:
Realizačná firma:
Createrra
Návrh vzduchotechniky:

Fotogaléria