Pasívny dom: Typový dom EcoBase+ Janíkovce

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
97.9m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2012
Okres:
Nitra, Nitriansky kraj
Mesto:
Janíkovce - Nitra
Typ domu:
Rodinný dom
Konštrukcia:
Drevená konštrukcia
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Bungalov je žiadaný aj v pasívnom štandarde. Tento typový dom pôsobí vo vnútri vďaka vysokým stropom väčší ako by sa zdalo na prvý pohľad. Jednoduché tvaroslovie je zvýraznené rytmom okenných otvorov na juhu. Niekedy je menej viac


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
14.7kWh/(m²a)
Vzduchová priepustnosť:
n50 = 0,50/h
Plocha tepelnoizolačnej obálky:
442m²
Pomer plôch: obálka/vykurovaná plocha:
4.51
Koeficient tvaru A/V:
0.79
Tepelná strata na m2:
13.9W/(m²)
Tepelná strata celkom:
1360W
Merná potreba primárnej energie na m2:
78.4kWh/(m²a)
OPV, vykurovanie a pomocná elektrina:
31kWh/(m²a)
Percento prekročenia požadovanej teploty za rok:
7%
CO2 - emisie:
8.2kg/(m²/a)
Merná kapacita stavby:
108Wh/(m²K)

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
null
Potreba primárnej energie:
null

Obálka
Stena k exteriéru:

Sádrokartón 15mm

Isover Domo Twin 120/60 60mm

OSB 15mm

Isover Unirol Plus 360mm v drevených stojkach

DHF 15mm

Drevený obklad: Červený smrek

U-hodnota: 0,098 W/(m2K)

Podlaha v styku s terénom:

Parkety/dalžba 20mm

Betonová doska 220mm

Penové sklo 500mm

U-hodnota: 0,148 W/(m2K)

Konštrukcia strechy:

Sádrokartón 15mm

Isover Domo Twin 180mm

Parobrzda Vario

Drevené dosky 22mm

Isover Unirol Plus 360mm v drevených stojkach

OSB 22mm

EPDM membrána

Substrát na zelenú strechu

U-hodnota: 0,081 W/(m2K)

Okná:

Smartwin

Sklá:

Ug = 0,64, g=62%

Vstupné dvere:

SmartWin


Technika
Vetranie:

SmartVent s entalpickým vymenníkom

Vykurovanie:

SmartHub tepelné čerpadlo napojená na 150m soľankový okruh. Stropné vykurovanie.

Chladenie:

SmartHub pasívne chladenie pomocou 150m soľankového okruhu. Stropné chladenie.

Zdravotechnika:

SmartHub tepelné čerpadlo napojená na 150m soľankový okruh. Zásobník v zásobníku 120/380

Ekologické aspekty:

Extenzívna zelená strecha


Návrh a stavba
Architekt/i:
Ing. Marián Prejsa, Mgr. art. Bjørn Kierulf
Výrobca/dodávateľ okien:
Výrobca/dodávateľ vetrania:
Výrobca/dodávateľ vykurovania:
Realizačná firma:
Návrh vzduchotechniky:
Juraj Očenášek
Návrh kúrenia:
Juraj Očenášek
Návrh zdravotechniky:
Juraj Očenášek