Pasívny dom: Typový dom, EcoBase Nitra, Zobor

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
81m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2012
Okres:
Nitra, Nitriansky kraj
Mesto:
Nitra
Typ domu:
Rodinný dom
Konštrukcia:
Drevená konštrukcia
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Bungalov je žiadaný aj v pasívnom štandarde. Tento typový dom pôsobí vo vnútri vďaka vysokým stropom väčší, ako by sa zdalo na prvý pohľad. Jednoduché tvaroslovie je zvýraznené rytmom okenných otvorov na juhu a zelenou strechou. Niekedy je menej viac.


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
12kWh/(m²a)
Vzduchová priepustnosť:
n50 = 0,3/h
Plocha tepelnoizolačnej obálky:
380m²
Pomer plôch: obálka/vykurovaná plocha:
4.75
Koeficient tvaru A/V:
0.81
Tepelná strata na m2:
14W/(m²)
Tepelná strata celkom:
1165W

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
null
Potreba primárnej energie:
null

Obálka
Stena k exteriéru:

hlinená omietka

trstinová rohož

OSB 15mm

Isover Unirol Plus 360mm v drevených stojkach

DHF 15mm

Drevený obklad: Červený smrek

U-hodnota: 0,098 W/(m2K)

Podlaha v styku s terénom:

Parkety/dlažba 20mm

Betónová doska 220mm

Penové sklo 500mm

U-hodnota: 0,148 W/(m2K)

Konštrukcia strechy:

Sádrokartón 15mm

Isover Domo Twin 180mm

Parobrzda Vario

Drevené dosky 22mm

Isover Unirol Plus 360mm v drevených stojkach

OSB 22mm

EPDM membrána

Substrát na zelenú strechu

U-hodnota: 0,081 W/(m2K)

Okná:

Drevohlinikové okná Smartwin


Technika
Vetranie:

SmartVent s entalpickým vymenníkom

Vykurovanie:

SmartHub tepelné čerpadlo napojená na 150m soľankový okruh. Stenové vykurovanie.

Chladenie:

SmartHub pasívne chladenie pomocou 150m soľankového okruhu. Stenové chladenie.

Zdravotechnika:

SmartHub tepelné čerpadlo napojené na 150m soľankový okruh. Zásobník v zásobníku 120/380

Ekologické aspekty:

Hlinené omietky v interiéri


Návrh a stavba
Architekt/i:
Ing. Marián Prejsa, Mgr. art. Bjørn Kierulf
Výrobca/dodávateľ okien:
Výrobca/dodávateľ vetrania:
Eltis s.r.o.
Realizačná firma:
Návrh kúrenia:
Juraj Očenášek
Návrh zdravotechniky:
Juraj Očenášek