Pasívny dom: Typový dom EcoCube+ Čunovo

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
119.8m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2014
Okres:
Bratislava V, Bratislavský kraj
Mesto:
Čunovo
Typ domu:
Rodinný dom
Konštrukcia:
Drevená konštrukcia
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Stredne veľký typový dom, ktorý vo vnútri pôsobí veľkoryso a prakticky. Jednoduché tvaroslovie je zvýraznené rytmom okenných otvorov na juhu a zelenou strechou. Niekedy je menej viac.


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
11.9kWh/(m²a)
Vzduchová priepustnosť:
n50 = 0,32/h
Plocha tepelnoizolačnej obálky:
408m²
Pomer plôch: obálka/vykurovaná plocha:
3.74
Koeficient tvaru A/V:
0.74
Tepelná strata na m2:
11.4W/(m²)
Tepelná strata celkom:
1368W
Merná potreba primárnej energie na m2:
69kWh/(m²a)
OPV, vykurovanie a pomocná elektrina:
37kWh/(m²a)
Percento prekročenia požadovanej teploty za rok:
3%
CO2 - emisie:
10kg/(m²/a)
Merná kapacita stavby:
108Wh/(m²K)

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
null
Potreba primárnej energie:
null

Obálka
Stena k exteriéru:

Sádrokartón 15mm

Isover Domo Twin 120/60 60mm

OSB 15mm

Isover Unirol Plus 360mm v drevených stojkach

DHF 15mm

40mm Isover NF33

U-hodnota: 0,098 W/(m2K)

Podlaha v styku s terénom:

parkety/dalžba 20mm

Betonová doska 220mm

Penové sklo 400mm

U-hodnota: 0,182 W/(m2K)

Konštrukcia strechy:

Sádrokartón 15mm

Vzduchová medzera

Parobrzda Isover Vario

Isover Unirol Plus 360mm

OSB 22mm

Isover EPS100S 100mm

U-hodnota: 0,087 W/(m2K)

Okná:

Drevohlinikové okná Smartwin

Sklá:

Ug = 0,64, g=62%

Vstupné dvere:

Smartwin


Technika
Vetranie:

SmartVent

Vykurovanie:

Tepelné čerpadlo SmartHub a 200m soľánkový okruh. Stenové vykurovanie.

Chladenie:

Tepelné čerpadlo SmartHub a 200m soľánkový okruh. Stenové chladenie.

Zdravotechnika:

Tepelné čerpadlo SmartHub a 200m napojený na 300l kombinovaný zásobník.


Návrh a stavba
Architekt/i:
Ing. Marián Prejsa, Mgr. art. Bjørn Kierulf
Výrobca/dodávateľ okien:
Výrobca/dodávateľ vetrania:
Výrobca/dodávateľ vykurovania:
Realizačná firma:
Návrh vzduchotechniky:
Juraj Očenášek
Návrh kúrenia:
Juraj Očenášek
Návrh zdravotechniky:
Juraj Očenášek