Pasívny dom: Typový dom EcoCube Hainburg

Certifikát PHI:
Áno
Úžitková plocha:
85.5m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2013
Okres:
Niederösterreich, Rakúsko
Mesto:
Hainburg, Rakúsko
Typ domu:
Rodinný dom
Konštrukcia:
Drevená konštrukcia
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Úsporný malý typový dom ktorý vo vnútri pôsobí veľkoryso a prakticky. Jednoduché tvaroslovie je zvýraznené rytmom okenných otvorov na juhu. Niekedy je menej viac.


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
13.7kWh/(m²a)
Vzduchová priepustnosť:
n50 = 0,39/h
Plocha tepelnoizolačnej obálky:
332m²
Pomer plôch: obálka/vykurovaná plocha:
3.88
Koeficient tvaru A/V:
0.81
Tepelná strata na m2:
13.5W/(m²)
Tepelná strata celkom:
1183W
Merná potreba primárnej energie na m2:
83kWh/(m²a)
OPV, vykurovanie a pomocná elektrina:
30kWh/(m²a)
Percento prekročenia požadovanej teploty za rok:
3%
CO2 - emisie:
7.7kg/(m²/a)
Merná kapacita stavby:
108Wh/(m²K)

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
null
Potreba primárnej energie:
null

Obálka
Stena k exteriéru:

Sádrokartón 15mm

Isover Domo Twin 120/60 60mm

OSB 15mm

Isover Unirol Plus 360mm v drevených stojkach

DHF 15mm

U-hodnota: 0,098 W/(m2K)

Podlaha v styku s terénom:

parkety/dalžba 20mm

Betonová doska 220mm

Penové sklo 400mm

U-hodnota: 0,182 W/(m2K)

Konštrukcia strechy:

Sádrokartón 15mm

Vzduchová medzera

Parobrzda Isover Vario

Isover Unirol Plus 360mm

OSB 22mm

Isover EPS100S 100mm

U-hodnota: 0,087 W/(m2K)

Okná:

Smartwin – Drevohlinik

Sklá:

Ug = 0,64, g=62%

Vstupné dvere:

Smartwin – Drevohlinik


Návrh a stavba
Architekt/i:
Ing. Marián Prejsa, Mgr. art. Bjørn Kierulf
Výrobca/dodávateľ okien:
Výrobca/dodávateľ vetrania:
Realizačná firma:
Návrh vzduchotechniky:
Juraj Očenášek
Návrh kúrenia:
Juraj Očenášek
Návrh zdravotechniky:
Juraj Očenášek

Fotogaléria