Pasívny dom: Typový dom EcoCube+ Kramáre

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
119.2m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2012
Okres:
Bratislava III, Bratislavský kraj
Mesto:
Bratislava - Kramáre
Typ domu:
Rodinný dom
Konštrukcia:
Drevená konštrukcia
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Stredné veľký typový dom ktorý vo vnútri pôsobí veľkoryso a prakticky. Jednoduché tvaroslovie je zvýraznené rytmom okenných otvorov na juhu a zelenou strechou. Niekedy je menej viac.


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
11.2kWh/(m²a)
Vzduchová priepustnosť:
n50 = 0,42/h
Plocha tepelnoizolačnej obálky:
542m²
Pomer plôch: obálka/vykurovaná plocha:
3.74
Koeficient tvaru A/V:
0.74
Tepelná strata na m2:
12.7W/(m²)
Tepelná strata celkom:
1509W
Merná potreba primárnej energie na m2:
66kWh/(m²a)
OPV, vykurovanie a pomocná elektrina:
29kWh/(m²a)
Percento prekročenia požadovanej teploty za rok:
5%
CO2 - emisie:
7.5kg/(m²/a)
Merná kapacita stavby:
108Wh/(m²K)

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
null
Potreba primárnej energie:
null

Obálka
Stena k exteriéru:

Sádrokartón 15mm

Isover Domo Twin 120/60 60mm

OSB 15mm

Isover Unirol Plus 360mm v drevených stojkach

DHF 15mm

U-hodnota: 0,098 W/(m2K)

Podlaha v styku s terénom:

parkety/dalžba 20mm

Betonová doska 220mm

Penové sklo 400mm

U-hodnota: 0,182 W/(m2K)

Konštrukcia strechy:

Sádrokartón 15mm

Vzduchová medzera

Parobrzda Isover Vario

Isover Unirol Plus 360mm

OSB 22mm

Isover EPS100S 100mm

U-hodnota: 0,087 W/(m2K)

Okná:

Drevohlinikové okná Smartwin

Sklá:

Ug = 0,53, g=51%

Vstupné dvere:

Drevohlinikové okná Smartwin


Technika
Vetranie:

Paul Santos 370

Vykurovanie:

Tepelné čerpadlo Ochsner Mini EWT s priamým vyparovacím okruhom. Stenové vykurovanie.

Chladenie:

Pasívne chladenie pomocou 150m soľankového okruhu. Stenové chladenie.

Zdravotechnika:

Tepelné čerpadlo Ochsner Mini EWT napojený na 300l kombinovaný zásobník.


Návrh a stavba
Architekt/i:
Ing. Marián Prejsa, Mgr. art. Bjørn Kierulf
Výrobca/dodávateľ okien:
Výrobca/dodávateľ vetrania:
Realizačná firma:
Návrh vzduchotechniky:
Juraj Očenášek
Návrh kúrenia:
Juraj Očenášek
Návrh zdravotechniky:
Juraj Očenášek