Dom A0 - s takmer nulovou potrebou energie: Usadlosť na Červenej Hore

Certifikát PHI:
Nie
Úžitková plocha:
151m²
Počet bytových jednotiek:
1
Rok výstavby:
2022
Okres:
Banskobystrický kraj, Krupina
Mesto:
Krupina
Typ domu:
Rodinný dom
Konštrukcia:
Masívna konštrukcia
Rozsah:
Novostavba

Krátky popis:

Rodinný dom lazníckeho typu „Usadlosť na Červenej hore“ je navrhnutý s cieľom vytvoriť bývanie pre rodinu s deťmi, ktoré svojím prevedením zapadne do existujúceho prostredia, nebude vidiecku krajinu pretvárať, ale dotvárať. Predstavená architektúra je maximálne kontextuálna – je využitá miestna topografia, dostupné materiály a zaužívaný spôsob života v oblasti.

Architektonický koncept domu vychádza z dialógu vidieckeho a nového (moderného). Vidiecke/historické je reprezentované hlavnou hmotou domu, najviac viditeľnou aj z ulice a od susedov. Je navrhnutá ako klasická stavba so škridlovou sedlovou strechou, bielou omietkou, priznanými ríňami a oknami s olemovaním šambránami. Jediný moderný prvok viditeľný od ulice je stvárnenie nevykurovaného skladu a prekrytia vstupu – tento moment človeku napovie, že niečo zaujímavé sa asi bude odohrávať mimo jeho zorného poľa. Prekrytie vstupu a sklad je už súčasťou modernej hmoty domu, ktorá obsahuje obytnú časť pre rodičov a pracovňu – novodobé krídlo dispozície, navrhnuté s drevenou fasádou a rovnou strechou na ktorej bude vysadená vegetácia zodpovedajúca druhovému zloženiu biotopu z pozemku, eliminujúca možný negatívny dopad stavby na pôvodný porast na najmenšiu možnú mieru. Touto vegetačnou strechou je prekrytá aj juhovýchodná terasa, prístupná z pracovne aj obývačky, vyčnievajúca najvyššie nad terén.

Fasáda smerom do záhrady je kombináciou oboch hmôt (drevená fasáda, biela hlinená omietka), s preskleniami až po zem (kvôli solárnym ziskom a priameho východu z izieb aj na juhozápadnú terasu). Juhozápadná terasa je tienená pergolou (vhodnou na porastenie popínavými rastlinami a/alebo viničom), ktorá v zime netieni a v lete sa potiahne textíliou, čím sa zamedzí prehrievaniu interiéru. Výškový rozdiel medzi terasou a záhradou je vyriešený hrou klasických a sedacích schodov.

Rodinný dom rešpektuje tradičné vidiecke tvaroslovie a modernými prvkami reaguje na súčasné potreby jeho obyvateľov a na prirodzený sklon svahu pozemku. Pomocou najmodernejších postupov a technológií bude minimalizovaný vplyv stavby na okolité prírodné prostredie. Dom je navrhovaný v energetickej triede A0 (s prvkami pasívneho domu) a s použitím maxima prírodných materiálov.


Projekt:

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie:
24kWh/(m²a)
Vzduchová priepustnosť:
n50 = 0,3/h
Percento prekročenia požadovanej teploty za rok:
5%

Energetický certifikát
Celková potreba energie:
A0
Potreba primárnej energie:
A0

Obálka
Stena k exteriéru:

Stavba je murovaná z vápennopieskových tehál. Nosné steny sú tvorené VP murivom hr. 200mm (pevnosť v tlaku nie menej ako 15 N/mm²) na tenkovrstvové lepidlo. Nenosné priečky sú VP murivo hr. 115mm. Priestorové stuženie objektu v úrovni koruny stien je tvorené železobetónovým vencom, ktorý plynule vytvára aj nadotvorové preklady. V kratšej časti pôdorysného „L“ toto stuženie zabezpečuje monolitická železobetónová stropná doska.

Z exteriérovej strany je finálna úprava povrchu fasád zvolená formou omietky, a to silikátovej, resp. exteriérovej hlinenej omietky. Hmota domu s plochou strechou má fasádu tvorenú dreveným obkladom zo smrekových lát.

Fasádna izolácia: Vonkajšie steny obytnej časti domu budú izolované tepelnou izoláciou zo šedého polystyrénu (EPSg) s hodnotou koeficientu tepelnej vodivosti ʎD=0,031 W/m.K hr.260mm.
Soklová izolácia: Soklová izolácia bude vytiahnutá do 300mm nad povrch priľahlého terénu, ide o XPS Perimeter s hr. 250mm (90mm+160mm) lepený PUR penou a mechanicky kotvený v hornej hrane.

Podlaha v styku s terénom:

Podlahová konštrukcia je tvorená základovou železobetónovou doskou spojenou so základovými pásmi. Nad touto je navrhovaná vrstva tepelnej izolácie a podlahové súvrstvie. Materiálovo je riešená z podlahového EPS s prímesou grafitu s hodnotou koeficientu tepelnej vodivosti ʎD=0,031 W/m.K

Konštrukcia strechy:

Horizontálne stropné konštrukcie sú navrhnuté v dvoch konštrukčných verziách. Strop v mieste plochej extenzívnej zelenej strechy je navrhovaný ako železobetónový monolitický uložený po obvode na nosných stenách. Pod sedlovou strechou je na priehradové zbíjané väzníky zo spodnej strany kotvený záklop.

Zastrešenie je navrhované kombináciou plochej monolitickej železobetónovej strechy s finálnou vrstvou extenzívnej zelenej strechy a sedlovou strechou so štítmi. Krov sedlovej časti strechy je tvorený z drevených priehradových väzníkov spájaných styčníkovými plechmi. Strešná krytina sedlovej strechy je navrhovaná ako keramická skladaná krytina červenej farby.

Tepelná izolácia plochej strechy je navrhovaná EPSg s ʎD=0,031 W/m.K hr.2x200mm s pevnosťou v tlaku min. 100kPa. Spád je tvorený spádovými klinmi z rovnakého materiálu. Izolácia sedlovej strechy je riešená v rovine stropu fúkanou celulózovou izoláciou s určenou objemovou hmotnosťou.

Okná:

Navrhované sú okenné konštrukcie s tepelnoizolačným trojsklom s hodnotou UW≤0,85 W/m.K. Dverné konštrukcie sú navrhované na rovnakej materiálovej báze s UW≤0,85 W/m.K.


Technika
Vetranie:

Vetranie v objekte je navrhované nútené regulované pomocou vzduchotechnickej jednotky s rekuperáciou umiestnenej v technickej miestnosti. Jednotlivé miestnosti sú vetrané cez vzduchotechnické potrubia s výustkami prívodu čerstvého vzduchu v obytných miestnostiach. Každá obytná miestnosť má navrhované aj otváravé časti okenných konštrukcií.


Návrh a stavba
Architekt/i:
Ing. arch. Jakub Mikula, Vize Ateliér s.r.o.

Fotogaléria